LVK20219370120001 PETER WESSEL. Bilde via Per Sundfær.

 

1937 MF PETER WESSEL (1) (LVK202193701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje
motor ship, ferry

ID:

5276020

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Larvik

Byggeår (year built):

1937/07

Bnr (Sno).:

56

Bygger (yard):

A/S Aalborg Værft, Aalborg, Danmark.

Eier (owner):

Norsk-Dansk Turistfart A/S, Larvik.

Disponent (manager):

A/S Larvik Fredrikshavnsferjen, Larvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-K Ferje.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.415 brt, 700 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 223,2’-B: 42,9’-D: 15,8’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

500 passasjerer, 141 køyplasser, 60 personbiler (1937)
620 passasjerer, 200 køyplasser, 70 personbiler (1957)

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LJML

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Atlas. Hver 2 takt, enkltv., 7 sylinder, syl.
dia.: 340 x 570 mm. 300 o. min. 2.560 BHK. Koblet til hver
sin propellaksel. Bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm,
Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

15,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 Polar K42E, hver 50 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

100kW/220VDC.

Kjeler (boilers):

1 hjelpekjele (aux. boiler). Arbeidstrykk 57 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1936 Kjølstrukket 11/12.
1937
Bygget som M/F PETER WESSEL av A/S Aalborg Værft, Aalborg, Danmark for Norsk-Dansk Turistfart A/S (A/S Larvik Frederikshavnsferjen), Larvik. Sjøsatt 24/04, ferdigstilt 04/07. Byggepris ca. DEK 1.700.000.
Satt inn i sommertrafikk Larvik–Frederikshavn, Danmark fram til 01/09-1939.
1940 Beslaglagt av tyskerne i Sandefjord 14/04.
Satt inn i trafikk Frederikshavn–Oslo 06/06–april 1942.
1942 Satt inn i trafikk Danzig, Tyskland–Åbo, Finland fra september–28/06-1943. Manager R. C. Gribel, Stettin, Tyskland.
1943 Satt inn i trafikk Århus, Danmark–Oslo 14/01–28/06.
1944 Tatt i bruk som Minelegger fra april–april 1945.
1945 Omdøpt til HANSESTADT DANZIG 01/02.
Lå i Søderborg, Danmark ved krigens slutt. Var i dårlig forfatning og ble tatt til Norge for reparasjon. Omdøpt til PETER WESSEL igjen 20/05.
1946 Satt inn i sommertrafikk Larvik–Frederikshavn, Danmark fra 26/06.
1947 En mine eksploderte aktenfor skipet 09/08. Eksplosjonen forårsaket at maskinene stoppet. Livbåtalarmen ble utløst. Skipet ble tatt til København, Danmark for reparasjon.
1956 Forlenget ved Aalborg Værft, Aalborg.
1957 Tilbakelevert 05/03. Ny tonnasje: 1.956 brt, 951 nrt. Nye mål: L: 270,0’-B: 42,9’-D: 15,8’.
1959
I rute Strömstad, Sverige–Larvik–Frederikshavn 09/06-17/06-1961.
1961 I rute Fredrikstad–Frederikshavn 17/06–06/01-1968.
1965 Brann i bro seksjonen mens hun lå til kai i Larvik.
1968
Omdøpt til PETER WESSEL II, samme eier.
Solgt i mai til Ignazio Messina & C., Genova, Italia. Omdøpt til JOLLYEMME. Satt inn i Autotransport Genova, Italia–Tripoli, Libya fra august 1968–1973.
1973 I rute Genova–Las Palmas, Spania 1973-1974. Omdøpt til LIDO, samme eier.
1974 Omdøpt til
JOLLYEMME, samme eier.
1981 Solgt til skipshoggere i La Spezia, Italia. Hogget av
Cantieri Ditta Lotti S.P.A., La Spezia

 

 

History in English:

1936 Keel laid 11/12.
1937 Built as M/F PETER WESSEL by A/S Aalborg Værft, Aalborg, Denmark for Norsk-Dansk Turistfart A/S (A/S Larvik Frederikshavnsferjen), Larvik. Launched 24/04, completed 04/07. Building cost abt. DEK 1.700.000.
In summer trade Larvik–Frederikshavn, Denmark until 01/09-1939.
1940 Seized at Sandefjord 14/04.
In trade Frederikshavn–Oslo 06/06–April 1942.
1942 In trade Danzig, Germany–Åbo, Finland from September–28/06-1943. Manager R. C. Gribel, Stettin, Germany.
1943 In trade Århus, Denmark–Oslo 14/01–28/06.
1944 Used as minelayer from April–April 1945.
1945 Renamed HANSESTADT DANZIG 01/02.
Was in Søderborg, Denmark at the end of the war. Was in poor condition. Taken to Norway for repairs. Renamed PETER WESSEL again 20/05.
1946 In summer trade Larvik–Frederikshavn, Denmark from 26/06.
1947 A mine exploded aft of the vessel 09/08. The engines stopped and the lifeboat alarm was released. The vessel taken to Copenhagen, Denmark for repairs.
1956 Lengthened by Aalborg Værft, Aalborg.
1957 Redelivered 05/03. New tonnage: 1.956 brt, 951 nrt. New measurement: L: 270,0’-B: 42,9’-D: 15,8’.
1959 In trade Strômstad, Sweden–Larvik–Frederikshavn 09/06-17/06-1961.
1961 In trade Fredrikstad–Frederikshavn 17/06–06/01-1968.
1965 Damaged by fire at the bridge section whilst alongside in Larvik.
1968 Renamed PETER WESSEL II, same owner.
Sold in May to Ignazio Messina & C., Genova, Italy. Renamed JOLLYEMME. In Autotransport Genova–Tripoli, Libya from August 1968–1973.
1973 In trade
Genoa–Las Palmas, Spain 1973-1974.
Renamed LIDO, same owner.
1974 Renamed
JOLLYEMME, same owner.
1981 Sold to shipsbreakers in La Spezia, Italy. Broken up by Cantieri Ditta Lotti S.P.A., La Spezia

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Landeveien over Skagerak Del I.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 14/05-2023 (SN)