LVK20219730220001 PETER WESSEL. Bilde via Larvik Sjøfartsmuseum.

 

1973 MF PETER WESSEL (3) (LVK202197302)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje
motor ship, ferry

ID:

7230599

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Larvik

Byggeår (year built):

1973/07

Bnr (Sno).:

212

Bygger (yard):

Societé Nouvelle Des Ateliers et Chantier du Havre, Le Havre
Frankrike.

Eier (owner):

A/S Larvik-Frederikshavnferjen, Larvik.

Disponent (manager):

A/S Larvik Frederikshavnferjen, Larvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-N Car Ferry A ICE-B.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

1.200 tdw, 6.800 brt, 3.370 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 420.4’, B: 64.4’, D: 35.4’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1.500 passasjerer, 634 køyplasser, 270 personbiler.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1 thruster forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LLRJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

4 dieselmotorer Werkspoor 8-TM410. Hver 4 takt, enkltv.,
8-sylinder, syl. dim.: 410 x 470 mm. Koblet til gear 550-250
o. min. og to propellaksler med vribare propeller. 20.400
BHK. Bygget av
Societé Dresser Dujardin (Werkspoor), Lille,
Frankrike.

Fart/forbr.(speed/cons.):

19,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

4 dieselgen. hver 720 kW.
1 dieselgen (Nød) 256 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

2.880kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers). Arbeidstrykk 122 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1971 Kjølstrukket 30/12.
1972
Bygget som M/F PETER WESSEL av Societé Nouvelle Des Ateliers et Chantier du Havre, Le Havre Frankrike for A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, Larvik. Sjøsatt 23/10.
1973 Ferdigstilt 01/01. Overlevert 20/07. Utstillingsruise rundt i Norge og andre Skandinaviske havner 26/07. Jomfrutur Larvik til Frederikshavn, Danmark 19/08.
1975 Maskinhavari 03/06, slept til verksted for reparasjon. Tilbake i fart 08/07.
1984 Chartret ut til Stoomvaart Maatschappi Zeeland N. V. (S.M.Z.), Hoek van Holland, Nederland 30/03. Omdøpt til ZEELAND i Larvik. Satt inn i rute Hoek van Holland til Harwich, England fra 01/04. Overført til Admiral Shipping Ltd, Nassau, Bahamas samme dag.
1985 Solgt i november til Stena A/B, Göteborg, Sverige.
1986 Ferdig med charter 25/03 og ankom Pernis Werft, Rotterdam, Nederland. Overtatt av Stena A/B, Göteborg i Rotterdam 02/04. Omdøpt til STENA NORDICA. Satt inn i rute Moss–Frederikshavn-Göteborg fra 04/05.
1988 Solgt 23/11 Jadrolinija PO, Rijeka, Jugoslavia (Adriatic General Shipping Co. Ltd), Monrovia, Liberia. Omdøpt til MARCO POLO. Forlot Göteborg neste dag for Middelhavet.
1989 Satt inn i rute for Jadrolinija mellom Ancona, Italia–Korfu, Hellas–Patras, Hellas–Korfu–Dubrovnik, Jugoslavia–Split, Jugoslavia–Venezia, Italia.
Bare-boat charter 14/10–januar 1990 til Hamburyr Senat, Tyskland. Lagt opp in Hamburg, Neumühlen, Tyskland som flytende bolig for flyktninger fra DDR.
1990 Tilbake i fart for Jadrolinija fra februar.
1992 Bare-Boat charter 10/01 til TT-Line, Hamburg for service mellom Trelleborg, Sverige-Rostock, Tyskland. Ble utsatt for et omfattende maskin havari 23/10 og ble returnert til eierne.
Reparert i Hamburg og lagt opp.
1993 Bare-Boat charter til Olympic Ferries, Hellas for service mellom Bari, Italia–Igoumenitsa Hellas–Patras, Hellas.
1994 Ferdig med Bare-Boat charter til Olympic Ferries, Hellas fra Januar.
1995 Registrering overført til Jadrolinija Cruises, Rijeka, Kroatia. Satt inn i service mellom Ancona–Split, Kroatia.
2009 Grunnstøtte 24/10 på den kroatiske øya Sit. Ingen ble skadet og grunnstøtingen skyldes menneskelig feil. Eksperter fra bergingsselskapet Smit Salvage Company, Rotterdam ble kalt inn for å få henne flott igjen. Skipet hadde store skader. Bragt flott 20/11 og tauet til Mali Losinji Yard, Split for reparasjon.
2010 Tilbake i fart 24/05.
2011 Ombygget med “Ducktail” ved Rijeka, Croatia for å tilfredstille ny maritime sikkerhetslov.
2021 Er i fart Ancona-Split.
2023 Fremdeles i fart 02/05.

 

 

History in English:

1971 Keel laid 30/12.
1972 Built as M/F PETER WESSEL by Societé Nouvelle Des Ateliers et Chantier du Havre, Le Havre, France for A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, Larvik. Launched 23/10.
1973 Completed 01/01. Delivered 20/07. Exhibition cruise round Norway and other Scandinavian harbours from 26/07. Maiden voyage Larvik–Frederikshavn, Denmark 19/08.
1975 Suffered engine failure and towed out of service for repairs. Returned to service 08/07.
1984 Chartered for 2 years to Stoomvaart Maatschappi Zeeland N. V. (S.M.Z.), Hoek van Holland, the Netherlands 30/03. Renamed ZEELAND in Larvik. In trade Hoek van Holland–Harwich, England from 01/04. Transferred to Admiral Shipping Ltd, Nassau, Bahamas the same day.
1985 Sold in November to Stena A/B, Gothenburg, Sweden.
1986 Completed charter 25/03 and arrived at Pernis Werft, Rotterdam, the Netherlands. Taken over by Stena A/B, Gothenburg, Sweden in Rotterdam 02/04. Renamed STENA NORDICA. Commenced service between Moss–Frederikshavn–Gothenburg 04/05.
1988 Sold 23/11 to Jadrolinija PO, Rijeka, Yugoslavia (Adriatic General Shipping Co. Ltd), Monrovia, Liberia. Renamed MARCO POLO. Left Gothenburg the next day for Mediterranean.
1989 Commenced service for Jadrolinija between Ancona, Italy–Korfu, Greece–Patras, Greece–Korfu–Dubrovnik, Yugoslavia–Split, Yugoslavia–Venezia, Italy.
Bare-boat charter 14/10–January 1990 to Hamburyr Senat, Germany. Laid up in Hamburg, Neumühlen, Germany as a floating hotel for DDR refuges.
1990 Returned to Jadrolinija service from February.
1992 Bare-Boat charter 10/01 to TT-Line, Hamburg for service between Trelleborg, Sweden-Rostock, Germany. Suffered a massive engine failure and returned to her owners. Repaired in Hamburg and laid up.
1993 Bare-Boat charter to Olympic Ferries, Greece for service between Bari, Italy–Igoumenitsa, Greece–Patras.
1994 Taken out of Bare-Boat charter to Olympic Ferries from January.
2009 Ran aground 24/10 on the Croatian Island of Sit.
No injuries were reported and the accident has been attributed to human error. Experts from Smit Salvage Company, Rotterdam were called in to help re-float the vessel. The ship had suffered major damage. Re-floated 20/11 and towed to Mali Losinji Yard, Split, Croatia for repairs.
2010 Returned to service 24/05.
2011 Rebuilt with “Ducktail” at Rijeka, Croatia to comform to new maritime safety laws.
2021 In service Ancona–Split.
2023 Still in service 02/05.

 

 

LVK20219730220002 PETER WESSEL i Frederikshavn 15/09-1978. Foto: Arne Sognnes.

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, boka Landeveien over Skagerak Del 4.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 16/05-2023 (SN)