LVK20219840120001 PETER WESSEL før forlenging. Bilde via Larvik Sjøfartsmuseum.

 

1984 MF PETER WESSEL (3) (LVK202198401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje
motor ship, ferry

ID:

7826790

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Larvik

Byggeår (year built):

1981/06

Bnr (Sno).:

279

Bygger (yard):

Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige.

Eier (owner):

A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, Oslo/Larvik.

Disponent (manager):

A/S Larvik Fredrikshavnsferjen, Larvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-N Car Ferry A ICE-C.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.400 tdw, 14.919 brt, 8.342 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 142,59 m-B: 24,52 m-D: 16,55 m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2.072 passasjerer, 1.142 køyplasser, 510 personbiler.
(1981)
Baugport/ Rampe – Akterport/ Rampe.
2.200 passasjerer, 1.786 køyplasser, 562 personbiler, 750
lanemeter (1988).

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

2 thrustere forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LMYM

 

 

Fremdrift (propulsion):

4 dieselmotorer, Burmeister & Wain 8-K45GF. Hver 2 takt,
enkltv., 8-sylinder, syl. dia.: 450 x 900 mm. Koblet til gear
235 o. min. og to propellaksler med vribare propeller.
29.200 BHK. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige.

Fart/forbr.(speed/cons.):

21,0 knop ved et forbruk på 41 t/døgn.
Bunkerskapasitet 1.027 t.

Hjelpemaskineri (aux):

3 dieselgen. hver 1.660 kW.
2 akselgen. hver 1.700 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

8.380kW/380-220VAC/50Hz.

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (aux. boilers), arbeidstrykk 8,2 bar.
4 ekshaustkjeler (economisers), arbeidstrykk 9,0 bar.
3 ekshaustkjeler (economisers), arbeidstrykk 9,0 bar.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1980 Kjølstrukket 23/06.
Bygget som M/F GOTLAND av Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sverige for Rederiaktiebolaget Gotland, Visby, Sverige. Sjøsatt 05/12.
1981 Ferdigstilt 24/06. Omdøpt til WASA STAR 25/06, samme eier. Satt inn i trafikk Sundsvall, Sverige–Vasa, Finland 01/07.
1984 Solgt 12/01 til A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, Oslo/Larvik. Omdøpt til PETER WESSEL. Satt inn i trafikk Larvik–Frederikshavn, Danmark fra mars.
1986 Kolliderte 27/06 med Panama skipet SYDFJORD. Hele besetningen på SYDFJORD omkom da hun sank.
1988 Solgt til Vard A/S (Larvik Line A/S, Oslo), Larvik. Forlenget ved Blom & Voss, Hamburg, Vest-Tyskland. Nye mål:
L: 168,48 m-B: 24,52 m-D: 16,57 m. Ny tonnasje: 3.630 tdw, 29.706 brt, 16.558 nrt.
1997 Selskapet kjøpt opp av Color Line. Fortsetter i trafikk Larvik–Frederikshavn, Danmark.
1999 Deler av bildekket bygges om til mannskapslugarer.
2003 Ombygget 03/03–11/04 ved Remontowa, Polen med blant annet stabilitets tanker på sidene av skroget.
2006 Satt inn i trafikk Larvik–Hirtshals, Danmark fra april.
2007 Brann bak en elektrisk tavle 22/03 på reise Larvik–Hirtshals. Ankom Frederikshavn, Danmark for reparasjon. Tilbake i fart 26/04.
Solgt 19/10 til Mediterranean Shipping Company, Napoli, Italia for levering i april 2008.
2008 Siste reise mellom Larvik–Hirtshals, Danmark 06/04. Tatt til Sandefjord for overlevering til nye eiere. Overtatt 16/04 av Grande Navi Veloci Spa, Genova (Aliscafi SNAV Spa), Napoli, Italia. Omdøpt til SNAV TOSCANA. Satt i trafikk på
Civitavecchia, Italia–Palermo, Sicilia fra juni.
2017 Grande Navi Veloci Spa, Genova, Italia ble managers. Omdøpt til GNV AZZURRA. Registrert i Napoli, Italia.
2023
Fremdeles i fart 04/06.

 

 

History in English:

1980 Keel laid 23/06.
Built as M/F GOTLAND by Øresundsvarvet A/B, Landskrona, Sweden for Rederiaktiebolaget Gotland, Visby, Sweden. Launched 05/12.
1981 Completed 24/06. Renamed WASA STAR 25/06, same owner. In trade Sundsvall, Sweden–Vasa, Finland 01/07.
1984 Sold 12/01 to A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, Oslo/Larvik. Renamed PETER WESSEL. In trade Larvik–Frederikshavn, Denmark from March.
1986 In collision 27/06 with the Panama vessel SYDFJORD. The entire crew on SYDFJORD lost as she sank.
1988
Sold to Vard A/S (Larvik Line A/S, Oslo), Larvik. Lengthened at Blom & Voss, Hamburg, Germany.
New measurements: L: 168,48 m-B: 24,52 m-D: 16,57 m.
New tonnage: 3.630 tdw, 29.706 grt, 16.558 nrt.

1997
The company sold to Color Line. Continued in the same trade, Larvik–Frederikshavn.
1999 Part of the car deck converted to crew cabins.
2003 Rebuilt at Remontowa, Poland from 03/03–11/04, among other stability tanks on the sides of the hull.
2006 From April in trade Larvik–Hirtshals, Denmark.
2007 Fire behind an electrical switchboard 22/03 whilst on a voyage Larvik–Hirtshals. Arrived Frederikshavn, Denmark for repairs. In trade again 26/04.
Sold 19/10 to Mediterranean Shipping Company, Naples, Italy for delivery in April 2008.
2008 Last voyage between Larvik–Hirtshals 06/04. Taken to Sandefjord for delivery to the new owner. Taken over 16/04 by Grande Navi Veloci Spa, Genova, Italy (Aliscafi SNAV Spa), Naples, Italy. Renamed SNAV TOSCANA. Departed Sandefjord for Mediterranean 19/04. In trade
Civitavecchia, Italy–Palermo, Sicily from June.
2017 Grande Navi Veloci Spa, Genova became managers. Renamed GNV AZZURRA. Registered in Naples, Italy.
2023
Still in service 04/06.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke,faergelejet.dk, fakta om fartyg, Equasis.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 04/06-2023 (SN)