LVK20219930120001 THOR HEYERDAHL. Bilde via Per Sundfær.

 

1993 MF THOR HEYERDAHL (LVK202199301)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, ferje
motor ship, ferry

ID:

7329522

Flagg (flag):

SWE

Havn (port):

Gôteborg

Byggeår (year built):

1974/

Bygg nr:

200

Bygger (yard):

A/S Aalborg Værft, Aalborg, Danmark.

Eier (owner):

Cetra Shipping A/B, Stockholm, Sverige.

Disponent (manager):

Larvik Line A/S, Larvik.

Klasse (Class).:

Bureau Veritas.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

2.703 tdw, 12.192 brt, 6.311 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 504,3’-B: 73,3’-D: 42,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

975 passasjerer, 878 køyplasser, 250 personbiler.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

1 sidethruster forut.

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

SBTE

 

 

Fremdrift (propulsion):

4 dieselmotorer, Burmeister & Wain 8S-45HU. Hver 4 takt,
enkltv., 8-sylinder, syl. dia.: 450 x 540 mm. Koblet til gear
og to propellaksler med vribare propeller. 17.600 BHK.
Bygget av Helsingør Skibsverft & Maskinbyggeri, Helsingør,
Danmark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

21,5 knop. Bunkerskapasitet 578 t.

Hjelpemaskineri (aux):

5 dieselgen. Hver 805 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

4.025kW/440-220VAC/60Hz.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1969 Kontrahert 24/12. Kontraktsum DEK 101.500.00.
1973 Kjølstrukket 07/05.
Bygget som DANA REGINA av A/S Aalborg Værft, Aalborg, Danmark for DFDS A/S, København, Danmark. Sjøsatt 31/08.
1974 Prøvetur 09/06, levert 28/06 til DFDS A/S, Esbjerg, Danmark. Døpt 01/07 i København. Avgikk samme dag på et reklamecruise til London, England via Harwich, England til Esbjerg, Danmark. Satt inn i rutefart Esbjerg-Harwich 08/07.
1977 De heisbare bildekka ble utvidet i Hamburg, Tyskland 07/01–26/01 for å ta flere biler. Ny kapasitet 370 biler.
1983 Satt inn i rute København–Oslo 12/10.
1989 Solgt 03/01 til Marine Investment Ltd, Nassau, Bahamas.
Bare-Boat charter tilbake til DFDS 05/01 for å fortsette på ruta København–Oslo inntil leveransen av QUEEN OF SCANDINAVIA. Mens hun var chartret til DFDS ble hun solgt for USD 26.125.000 til Nordström & Thulin A/B, Stockholm, Sverige.
1990 Overlevert 02/06 i Göteborg, Sverige til Marine Investment Ltd, Nassau. Umiddelbart etter overtatt av Nordström & Thulin A/B. Videresolgt for SEK 183.421.616 til Priba A/B (Nordström & Thulin A/B), Stockholm. Omdøpt til NORD ESTONIA 05/06. Pusset opp i Göteborg. Ankom 15/06 til Stockholm. På reklametur til Tallinn, Estland 16/06. Satt inn i rute Stockholm–Tallinn 18/06, chartret av N & T Estline A/B, Stockholm. Solgt i desember til Cetra Shipping A/B (Nordstrôm & Thulin A/B), Stockholm. Fortsatte for samme charter.
1993 Chartret ut til Larvik Line, Larvik 01/03. Omdøpt til THOR HEYERDAL. Registrert i Göteborg. Satt inn i rute Larvik–Frederikshavn, Danmark. Larvik Line hadde opsjon på å kjøpe skipet, men denne ble ikke benyttet. Chartret avsluttet 29/11. Skipet lagt opp ved Göteborg.
1994 Solgt til Mandalika Shipping Co. Ltd (Hansatee Oy, Tallinn), Limassol, Kypros. Omdøpt til VANA TALLINN. Satt inn i Tallinks rute mellom Helsinki, Finland–Tallinn fra 25/04.
1996 Chartret til TH. Ferries Ltd, Tallinn 12/12. Fortsatte i samme rute. Dieselmotorene fornyet. Installert 2 dieselmotorer, Sulzer 6-ZAL40S. Hver
4 takt, enkltv., 6-sylinder, syl. dim.: 400 x 560 mm. Bygget av Zaklady Urzadzen Techincznych Zgoda SA Swietochlowice, Polen.
Installert 2 dieselmotorer Burmeister & Wain 8S-45HU. Hver 4 takt, enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 450 x 540 mm. Bygget av Helsingør Skibsverft & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.
1997 Solgt i desember til Hansatee Ltd (AS Hansatee), Tallinn. Fortsatt i samme rute.
2002 Solgt i april til Tallink Group AS, Tallinn.
2 av dieselmotorene fornyet. Installert 2 dieselmotororer, Sulzer 8-ZL40/48. Hver 4 takt, enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 400 x 480 mm. Bygget av Zaklady Urzadzen Techincznych Zgoda SA Swietochlowice, Polen.
2007 Solgt til AS Tallink Latvija (HT Shipmanagement Ltd), Riga, Latvia.
2011 Solgt til All Ferries S. A. , Durres, Albania. Omdøpt til ADRIATCA QUEEN. Registrerings havn endret til Panama.
2012 Lagt opp ved Durres i august.
2014 Solgt for hogging til hoggere i Tyrkia. Registrerings havn endret til Lome, Togo. Ankom 22/04 til Aliaga, Tyrkia for hogging av Hisar GS.

 

 

History in English:

1969 Contracted 24/12. Contract price DEK 101.500.00.
1973 Keel laid 07/05.
Built as M/F DANA REGINA by A/S Aalborg Værft, Aalborg, Denmark for DFDS, A/S, Copenhagen Denmark. Launched 31/08.
1974 Trial trip 09/06. Delivered 28/06 to DFDS A/S, Esbjerg, Denmark. Naming ceremony in
Copenhagen 01/07. Departed same day on a promotional cruise to London, England via Harwich, England to Esbjerg, Denmark. In route between Esbjerg and Harwich, England 08/07.
1977 The hoistable deck area enlarged at Hamburg, Germany 07/01–26/01 to be able to take more cars. New capacity for cars 370 pcs.
1983 In service between Copenhagen–Oslo 12/10.
1989 Sold 03/01 to Marine Investment Ltd, Nassau, Bahamas.
Bare-Boat charter back to DFDS 05/01 to continue in the route Copenhagen–Oslo until the delivery of the
QUEEN OF SCANDINAVIA. While she was chartered to DFDS she was sold for USD 26.125.000 to Nordström & Thulin A/B, Stockholm, Sweden.
1990 Delivered 02/06 at Göteborg, Sweden to Marine Investment Ltd, Nassau, Bahamas. Immediately after taken over by Nordström & Thulin A/B, Stockholm. Resold for SEK 183.421.616 to Priba A/B (Nordström & Thulin A/B), Stockholm. Renamed NORD ESTONIA.
Renovated in Göteborg Arrived Stockholm 15/06. On a promotional cruise to Tallinn, Estonia 16/06. Started in route service between Stockholm–Tallinn 18/06. Chartred by N & T Estline A/B, Stockholm. Sold in December to Cetra Shipping A/B (Nordström & Thulin A/B), Stockholm. Continued in the same charter.
1993 Chartered out to Larvik Line, Larvik 01/03. Renamed THOR HEYERDAL. Registered in Göteborg. Began route service between Larvik–Frederikshavn, Denmark. Larvik Line had an option to buy the ship, but they decided not to use it. The charter ended 29/11. The vessel was laid up in Göteborg.
1994 Sold to Mandalika Shipping Co. Ltd (Hansatee Oy, Tallinn), Limassol, Cyprus. Renamed VANA TALLINN. Began route service for Tallinks route between Helsinki, Finland and Tallinn, Estonia from 25/04.
1996 Chartered to TH. Ferries Ltd, Tallinn 12/12. Continued in same route. The diesel engines renewed. Installed 2 diesel engines, Sulzer 6-ZAL40S. Each 4 stroke, s.a., 6-cylinder, cyl. dim.: 400 x 560 mm. Built by Zaklady Urzadzen Techincznych Zgoda SA Swietochlowice, Poland.
Installed 2 diesel engins, Burmeister & Wain 8S-45HU. Each 4 stroke, s.a., 8-cylinder, cyl. dim.: 450 x 540 mm. Built by Helsingør Skibsverft & Maskinbyggeri, Helsingør, Denmark.
1997 Sold in December to Hansatee Ltd (AS Hansatee), Tallinn. Continued in same route.
2002 Sold in April to Tallink Group AS, Tallinn.
2 of the diesel engines renewed. Installed 2 diesel engines, Sulzer 8-ZL40/48. Each 4 stroke, s.a., 8-cylinder, cyl. dim.: 400 x 480 mm. Built by Zaklady Urzadzen Techincznych Zgoda SA Swietochlowice.
2007 Sold to AS Tallink Latvija (HT Shipmanagement Ltd), Riga, Latvia.
2011 Sold to All Ferries S. A., Durres, Albania. Renamed ADRIATCA QUEEN. Port of registry changed to Panama.
2012 Laid up at Durres in August.
2014 Sold for demolition to ship breakers in Turkey. Port of registry changed to Lome, Togo. Arrived 22/04 Aliaga, Turkey for demolition by Hisar GS.

 

 

             

Kilde DnV, Lloyd’s, Starke, boka DFDS 1866-1991, faergelejet
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:26/07-2023 (SN)