LVK20318970220001 CARMEL. Bilde via Steinar Norheim.

 

1897 Bark CARMEL (LVK203189702)

 

 

 

 

 

 

Type:

Seilskip, bark, treskrog / sail ship, barque, wooden hull

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1882

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Porsgrund Skibsbyggeri A/S, Porsgrunn.

Eier (owner):

Skibs-A/S Carmel, Larvik.

Disponent (manager):

Bugge & Olsen, Larvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

627 brt, 578 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 145,5’–B: 32,6'-D: 17,8'.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

JHFP

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som bark.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
N. T. Thorsen 1882-97,
J. Jansen 1897-1905,
H. Bjønness 1905-07,
N. Christensen 1907-13,
S. Svendsen 1913-16,
Joh. A. Augensen 1916-17 (†).

 

 

Historikk:

1882 Bygget som CARMEL av Porsgrund Skipsbyggeri A/S, Porsgrund for G. & A. Berg, Stavanger.
1897 Solgt til Skips-A/S Carmel (Bugge & Olsen), Larvik.
1913 Solgt til L. Johnsen, Kristiania.
1915 Solgt til A/S Carmel (Magnus C. Hansen), Kristiania.
1916 Solgt til “Durban Hansen”, Kristiania.
1917 Beskutt av tysk U-båt i Nordsjøen mens hun var på reise fra Fredrikstad til West Hartlepool, England med props.
Avskrift fra Sjøforklaringer 1917: “Innslæpt beskadiget til Peterhead 13de juni, Mannskapet 9 mann sandsynligvis omkommet.
Om dette foreligger hittil kun en indberetning fra konsulatet i Leith av 18de juni, hvoretter fartøyet er indslæpt til Peterhead 13de juni sterkt beskadiget som følge av beskytning og full av vand. Det syntes at ha været forladt nogen dager før det blev paatruffet. I kahytten fantes liket av en mann uten hode.
Om det øvrige mannskaps skjæbne foreligger ingen oplysning”
.
Skipet ble kondemnert.

 

 

History in English:

1851 Built as CARMEL av Porsgrund Skipsbyggeri A/S, Porsgrund for G. & A. Berg, Stavanger.
1897 Sold to Skips A/S Carmel (Bugge & Olsen), Larvik.
1913 Sold to L. Johnsen, Kristiania.
1915 Sold to A/S Carmel (Magnus C. Hansen), Kristiania.
1916 Sold to “Durban Hansen”, Kristiania.
1917 Fired on by a German submarine in the North Sea while on a voyage from Fredrikstad to West Hartlepool, England with pit props.
Transcript (Translated) from Maritime inquiry 1917: “Towed in damaged condition to Peterhead 13th June, the crew, 9 men probably lost.
Concerning this case the only available info is a report from the Norwegian consulate in Leith dated 18th June, says the vessel is towed to Peterhead 13th June heavily damaged after being under gun fire and full of water. It seems to have been abandoned some days before it was found. In the cabin compartment was found one dead man without head. Concerning the fate for rest of the crew, no details are available”.

The vessel was condemned.

 

 

             

Kilde: DnV, Malmstein., Sjøforklaringer over Krigsforliste norske skibe i 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 26/06-2012 (SN/PS)