Mangler bilde.

 

1888 Brigg FREMAD (LVK206188801)

 

 

 

 

 

 

Type

Seilskip, brigg, tre skrog
sail ship, brig, wooden hull.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1877

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Coffin, Cardigan, Prince Edward Island, Canada.

Eier (owner):

A/S Fremad, Larvik

Disponent (manager):

Chr. Nielsen, Larvik

Klasse (Class).:

DnV A2

 

 

Tonnasje (Tonnage):

400 tdw, 246 brt, 229 nrt

Dimensjoner (size):

L: 113,4’–B: 25,8'-D: 12,9'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Kjølemaskineri.
(Ref. machinery.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HNQG

 

 

Fremdrift (propulsion):

Seil. Rigget som brigg.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

Skipsførere:
H. A. Larsen 1890-1897,
J. M. Mathiesen 1897-1902,
E. Nielsen 1902-1909,
G. A. Andreassen 1909-1912.

 

 

Historikk:

1877 Bygget som PEERLESS av O. Coffin, Cardigan PEI, Canada for T. Irving & Co., London, England.
1888 Solgt til Fremad (Chr. Nielsen), Larvik. Omdøpt til FREMAD.
1897 M. Todsen, Larvik ble manager.
1902 Solgt til A/S Fremad (T. Hermandsen), Drammen.
1911 Solgt til T. Andreassen, Stavanger.
1912 Grunnstøtte på Sveljeskjær utenfor Syre på Karmøy mens hun var på reise fra Stavanger til Dysart, Scotland i ballast.

 


Fra sjøforklaringen:
Bg. „Fremad“ (H.N.Q.G.) av Stavanger, reise Stavanger — Dysart i ballast, grundstøtte nat til 5. december paa Sveljeskjær ved Karmøens sydvestkyst og sank. Besætningen reddedes.
        Sjøforklaring i Stavanger den 9. december.
Av forklaringen fremgaar, at fartøiet avgik fra Stavanger den 3. december. Den paafølgende dag besluttet føreren paa grund av tiltagende vestlig storm at søke havn, hvorfor kursen sattes O.S.O. for at søke land ved Feiesten. Den 5. december kl. 2,30 fm. peiltes Utsire fyr i N.N.O. i synsvidden, hvorefter kursen forandredes til S.O. Kl. 3,30 fm. luffedes op til bidevind for styrbords halser med kurs syd, som holdtes, indtil man antok at ha Feiesten i Ost. Efter at ha styrt øst i ca. ½ time fik man imidlertid se brændinger i læ. Alle mand kaldtes paa dæk, og samtidig blev fartøiet dreiet paa vinden, men umiddelbart efter støtte skibet med den følge som foran anført.
        Skibsinspektøren finder i henhold til de foreliggende oplysninger, at aarsaken til ulykken formentlig maa tilskrives det usigtbare og stormende veir, samt at fartøiet har staat nærmere Utsire fyr, da dette peiltes, end antat, i forbindelse med sterk nordgaaende strøm. Nogen strafbar uagtsomhet antages ikke at være tilstede, hvorfor saken henlægges.

 

 

History in English:

1877 Built as PEERLESS by O. Coffin, Cardigan PEI, Canada for T. Irving & Co., London, England.
1888 Sold to Fremad (Chr. Nielsen ), Larvik. Renamed FREMAD.
1897 M. Todsen, Larvik became manager.
1902 Sold to A/S Fremad (T. Hermandsen), Drammen.
1911 Sold to T. Andreassen, Stavanger.
1912 Grounded on Sveljeskjær off Syre at Karmøy while on a voyage from Stavanger to Dysart, Scotland in ballast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: DnV, Arne Gundersen, Malmstenregisteret, Skipsforlis 1912, Norsk
sjøulykkestatistik 1912.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 09/02-2018 (SN/PS)