Mangler bilde.

 

1889 DS NIMROD (LVK206188901)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt
steam ship, whale catcher.

Off.no (IMO):

 

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1884

Bnr (Sno):

 

Bygger (yard):

Kristiansand

Eier (owner):

Laurvigs I/S for Hvalfangst, Larvik.

Disponent (manager):

Chr. Nielsen, Larvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

77 brt, 25 nrt

Dimensjoner (size):

L: 78,1’–B: 16,2'-D: 9,3'.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

HPBG

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), type compound, 2-sylinder. 25 NHK.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 dampkjel (boiler).

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1884 Bygget som NIMROD ved Kristiansand for Laurvigs I/S for Hvalfangst, (Nielsen & Hesselberg), Larvik.
1889 Chr. Nielsen & Co, Larvik ble manager.
1905 Overført til Hvalfangstselskapet Fiskeren A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1908 Overført til Hvalfangstselskapet Nimrod A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1914 Solgt til A/S Nimrod (M. Chr.
Sommerfeldt), Porsgrund.
1915 Solgt til A/S Nimrod (A. Tandberg), Kristiania.
Forlatt i Nordsjøen 13/11 på reise fra Hull, England til Kristiania.

 


Fra sjøforklaringen:
Hvalfanger- og bugser-d/s »Nimrod« (H.P.G.B.) av Kri­stiania, abandonnertes og forliste i Nordsjøen den 13. november 1915 paa reise fra Hull til Kristiania. Av sjøforklaring avgitt ved Kristania Sjøret samt forklaring ved Vicekonsulatet i Methil fremgaar, at »Nimrod« avgik fra Hull den 12. november 1915 med lods ombord og kvitterte lodsen ved Bull fyrskib. Kl. 12 md. passertes Spurn fyrskib. Vind tiltagende fra O.N.O. med haarde snebyger. Satte en kurs av N.O.t.O. Utover eftermiddagen tiltok vind og sjø. Kl. 6 em. blev farten moderert, da vinden tiltok til storm av N.O. med voldsom sjø. Kl. 8 em. halv fart og kl. 11 blev skibet lagt mot sjøen med sagte fart forover. Vind og sjø stadig tiltagende. Kl. 2 fm. den 13. november merket lekkasje i forpiggen. Kl. 3 fm. gik alle mand igang med at hale op vandet i pøser, da pumpen alene ikke var istand at holde skibet læns. Kl. 4 fm. kom en braatsjø og slog ind st.b. side i skylightet, saa vand kom ind i salongen. Kl. 5 fm. besluttedes at søke havn, da fyrene holdt paa at slukke. Holdt derfor av og styrte vestover med halv fart. Hele mandskapet igang med at hale vand op fra maskinrummet, Kl. 8 fm. slog en braatsjø ind st.b. dør til styrehuset og fyldte det med vand. Straks efter sloges prammen overbord samt luftrøret til maskinen. Da alt løst nu var skyllet bort og skibet befrygtedes at synke, blev det besluttet at forlate fartøiet, Livbaaten blev gjort klar og man heiste signalerne N.C. Mandskapet blev kl. 11 fm. den 27. november optat av d/s »Folsjø« og landsat i Methil.
Skibet var besigtiget av Den Norske Skibskontrol og tildelt fartscertifikat for kystfart, men ikke for Nordsjøfart.
Skibet disponertes av A. Tandberg, der av vedkommende paatalemyndighet blev forelagt en bot av 50 kr. for forseelse mot strfl’s § 416 og lov av 9. juni 1903 § 36 med tlllægslov av 18. sep-tember 1909 samt kgl. resl. av 6. oktober 1909, ved i september maaned 1915 at ha latt d/s »Nimfod« benytte til Nordsjøfart uten at ha sørget for, at fartøiet var forsynt med certifikat for saadan fart.
Da det ikke har lykkes paatalemyndigheten at faa rede paa Tandbergs opholdssted, blev saken, som forældet, henlagt ifølge beslutning av Kristiania-politimester i paategningsskrivelse til Skibsinspektøren dat. 20. september 1918.

 

 

History in English:

1884 Built as NIMROD at Kristiansand for Laurvigs I/S for Hvalfangst, (Nielsen & Hesselberg), Larvik.
1889 Chr. Nielsen & Co, Larvik became manager.
1905 Transferred to Hvalfangstselskapet Fiskeren A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1908 Transferred to Hvalfangstselskapet Nimrod A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1914 Sold to A/S Nimrod (M. Chr. Sommerfeldt), Porsgrund.
1915 Sold to A/S Nimrod (A. Tandberg), Kristiania.
1915 Abandoned in the North Sea 13/11 whilst on a voyage from Hull, UK to Kristiania.

 

 

             

Kilde: DnV, Skipsforlis 1915, Norsk Sjøulykkestatistik 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 30/11-2018 (SN/PS)