LVK20619100220001 BØK. Bilde via Ragnar Iversen.

 

1910 DS BØK (LVK206191002)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no (IMO):

7475

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1910/09

Bnr (Sno):

13

Bygger (yard):

Kaldnæs Patentslip & Mek. Værksted, Tønsberg.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet A/S Ocean, Larvik.

Disponent (manager):

Chr. Nielsen & Co., Larvik.

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Whaler

 

 

Tonnasje (Tonnage):

146 brt, 50 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 101,6’–B: 20,5’–D: 11,5’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGFD

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 12"-20"-32", slag/stroke: 24". 70 NHK. Bygget av George T. Grey & Co., South Shields, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler), med dim.: 11,5' x 10,5' og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Heteflate 1.260 ft². Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1910 Bygget som BØK ved Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Værksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet A/S Ocean (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Overlevert 26/09.
Fanget sammen med hvalbåten EIK for selskapets landstasjon Ocean Harbour (New Fortuna Bay) på Syd Georgia fra 1910/11-sesongen.
1920 Fangsten på New Fortuna Bay (Chr. Nielsen & Co.) opphørte i 1920 da selskapet fusjonerte med Sandefjords Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen og Alex. Lange, Sandefjord) som igjen inngikk i Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord med base på Strømnes, Syd Georgia.
BØK blir overført til eiernes A/S Norge (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Satt i pelagisk antarktisk fangst for DS/Flk SOLSTREIF ved Syd Shetlands-øyene.
1923 Solgt til Hvalfanger-A/S Congo (etablert i 1921, Søren L. Christensen som disponent), Sandefjord. Omdøpt til VARG I. Salgspris NOK110.000 eksklusive survey. Overlevert i Montevideo, Uruguay.
Satt i fangst med kokeriet PROFESSOR GRUVEL ved Cap Lopez, Gabon. Ankommer Sandefjord 25/11. Forhales til verkstedet på Framnæs i desember.
1931 Ankommer Sandefjord etter endt sesong og går i opplag. Hvalfanger-A/S Congo ble slått konkurs.
1932
Hele flåten til Hvalfanger-A/S Congo blir solgt til E. B. Aaby, Oslo på tvangsauksjon.
1934 VARG I solgt til Pioner A/S (A.W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Selskapet Pioner A/S ble senere overtatt av Kr. Gjølberg, Oslo
Satt i fangst fra Hestnes hvalstasjon på Hitra i tiden 1934 – 1939.
1940 Beslaglagt av tyske styrker i begynnelsen av krigen, og tatt i bruk som Vorpostenboot. Omdøpt til FLAME.
1945
Retunert til eier og omdøpt til VARG. Ikke satt i fangst.
1946 Solgt til Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Ombygget til fraktebåt i Sandnessjøen. Dampmaskinen blir erstattet med en 6-sylindret Deutz diesel, 300 BHK. Omdøpt til GRÅKALLEN. Registrert i Sandnessjøen.
1954
Omdøpt til HÅREK.
1965
Ny motor installert: Kløckner-Humboldt-Deutz, 4-takt/6-sylindret, syl. dim.: 250 x 360 mm, 375 BHK.
1971 Kondemnert.

 

 

History in English:

1910 Built as BØK at Kaldnæs Patentslip & Mekaniske Værksted, Tønsberg for Hvalfangerselskapet A/S Ocean (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Delivered 26/09.
Catched with whaler EIK for the company’s land station Ocean Harbour (New Fortuna Bay) on South Georgia from the 1910/11 season.
1920 Catching from New Fortuna Bay (Chr. Nielsen & Co.) ceased in 1920 when the company merged with Sandefjords Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen and Alex. Lange, Sandefjord) who was a part of Hvalfanger-A/S Vestfold (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord based at Strømnes, South Georgia.
BØK was transferred to A/S Norge (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Began catching for DS/Flk SOLSTREIF around the South Shetland Islands.
1923 Sold for NOK 110.000 eksclusive survey to Hvalfanger-A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed VARG I. Delivered at Montevideo, Uruguay.
Began catching with DS/Flk PROFESSOR GRUVEL from Cap Lopez, Gabon. Arrived Sandefjord 25/11. Shifted to the dockyard on Framnæs in December.
1931 Arrived Sandefjord at end of season and laid up. Hvalfanger-A/S Congo was declared bancrupt.
1932
All ships owned by Hvalfanger-A/S Congo sold in a forced sale to E. B. Aaby, Oslo.
1934 VARG I sold to Pioner A/S (A.W. Nordstrøm & Kr. Gjølberg), Oslo. Selskapet Pioner A/S was later taken over by Kr. Gjølberg, Oslo
Began catching at
Hestnes hvalstasjon on Hitra from 1934 – 1939.
1940 Seized by German forces and used as Vorpostenboot (patrol boat). Renamed FLAME.
1945
Reverted to owner and renamed VARG. Not used in whaling.
1946 Sold to Arthur H. Moen, Trondheim.
1949 Converted to general cargo vessel at Sandnessjøen. Steam engine removed and a diesel engine installed.
6-cylinder Deutz diesel, 300 BHK. Renamed GRÅKALLEN. Registered at Sandnessjøen.
1954
Renamed HÅREK.
1965
New diesel engine installed: Kløckner-Humboldt-Deutz, 4-cycles/6-cylinder, cyl. dim.: 250 x 360 mm. 375 BHK.
1971 Condemned.

 

 

             

Kilde: DnV, Vel Blåst, Hvalfangst i Trøndelag ved Fredrik Strøm.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 18/06-2012 (SN/PS)