LVK20619100520001 SOLSTREIF. Bilde via Anders Christensens postkortsamling.

 

1910 DS SOLSTREIF (LVK206191005)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale processing factory.

Off.no (IMO):

1102056

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1892/12

Bnr (Sno):

669

Bygger (yard):

Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, Newcastle, England.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Norge A/S, Larvik.

Disponent (manager):

Chr. Nielsen & Co., Larvik.

Klasse (Class).:

LR

 

 

Tonnasje (Tonnage):

6.500 tdw, 4.643 brt, 3.289 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 388,1’-B: 46,0’-D: 28,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

MGDQ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 26"-43"-70", slag/stroke: 56". 361 NHK. Bygget av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Newcastle, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjele(r) (boiler):

2 dampkjeler (boilers). Heteflate 9.400 ft².

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1892 Bygget som SHEIKH av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Jarrow, Newcastle, England for Bedouin Steam Navigation Co. Ltd (W. & R. Thomson), Liverpool, England. Sjøsatt 07/10.
1910 Solgt til Hvalfangerselskapet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Omdøpt til SOLSTREIF. Ombygget til hvalkokeri ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. SOLSTREIF hadde i sin første sesong den høyeste produksjonen av alle kokeriene ved Syd Shetland: 17.100 fat hvalolje.
Skipet var et av kokeriene med lengst uavbrutt fangst, fra sesongen 1910 til 1930/31.
Kokeriet var også i fangst under første verdenskrig.
1917 Grunnstøtte 30/12 ved Kap Melville.
1935 Ankom 07/10 til Stockton-on-Tees, England for hugging ved South Stockton Shipbreaking Co.

 


Fra sjøforklaringen etter grunnstøting i 1917:
        D/S »Solstreif« (M.G.D.Q.) av Larvik, grundstøtte den 30. december 1917 paa reise fra Falkland til Syd Shetland.
Av sjøforklaring avgit ved generalkonsulatet i Montevideo fremgaar, at skibet avgik sammen med hvalfanger d/s »Eik« fra Port Stanley, Falklandsøerne, den 27. december med lods ombord bestemt til Decepteon isl., Syd Shetland. Kl. 4 em. kvittertes lodsen og kurs sattes for Syd Shetland. Den 28. s. m. kl. 12 middag under taaket veir fik styrmanden som hadde vakt naa broen se noget hvitt paa b.b. boug og slog stop i maskinen. Kapteinen, der var i bestiklugaren. blev varslet, og kom straks paa broen og saa da en brækning paa b.b. boug. I samme øieblik støtte skibet mot grunden 2 ganger, den sidste gang haardt, men vedblev skibet at gaa forover. Man kunde da se en brækning paa b.b. boug og et lite skjær ret forut. Kapteinen gav ordre til at alle livbaater skulde svinges ut klar til at sættes paa vandet. Mens skibet svinget nordover med sagte fart forover, blev baat nr. 5 agter om b.b. firt i vandet med 2 fyrbøtere i baaten. Ingen av styrmændene har git ordre at fire baaten. Denne kantret saasnart den kom paa våndet og drev bort fra skibet. Den ene kom sig op paa hvælvet og blev bjerget av »Eik«, mens den anden forsvandt. (50) 30? mand gik ombord i »Eik«, men da det viste sig, at den Opstaaede lækage foraarsaket ved grundstøtningen ikke var større end at pumperne kunde holde rummene nogenlunde læns, kom mandskapet ombord igjen. Kl. 1 klarnet det op og man peilte da Kap Melville i N.V. ca. 7’ av.
Aarsaken til ulykken maa formentlig tilskrives det taakete veir samt unøiagtigheten av kartene i dette farvand.
Aarsaken til drukningsulykken maa formentlig tilskrives den omstændighet, at baaten blev firt i vandet under skibets fart forover, hvorfor baaten kantret.
Saken er henlagt.


 

 

 

History in English:

1892 Built as SHEIKH at Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Newcastle, England for Bedouin Steam Navigation Co. Ltd. (W. & R. Thomson), Liverpool, England. Launched 07/10.
1910 Sold to Hvalfangerselskapet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Renamed SOLSTREIF. Converted to whale factory vessel at Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. SOLSTREIF had the first season the highest production of whaleoil of all at South Shetland: 17.100 barrels.
The vessel was one of the ships with longest time in use without breaks from season 1910 to 1930-31.
The vessel was also whaling during WW I.
1917 Stranded 30/12 off Kap Melville.
1935 Arrived 07/10 at Stockton-on-Tees, England for demolition by South Stockton Shipbreaking Co.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Boken "DAMP-Dampskipets æra i Vestfold”, Norsk Sjøulykkestatisrik fra 1917.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/01-2019 (SN/PS)