LVK20619120120001 BJERK. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

 

1912 DS BJERK (LVK206191201)

 

 

 

 

 

 

Type

Dampskip, hvalbåt / steam ship, whaler.

Off.no (IMO):

7134

Flagg (flag):

NOR

Havn(port):

Larvik

Byggeår (year built):

1912/08

Bnr (Sno):

344

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Hvalfangerselskapet Norge A/S, Larvik.

Disponent (manager):

Chr. Nielsen & Co., Larvik.

Klasse (Class).:

DnV 1A1 Whaler

 

 

Tonnasje (Tonnage):

182 brt, 64 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 106,4’–B: 21,5’–D: 12,3’.

Lastehandterings syst. (cargo handling.)

 

Fangstutstyr.
(catching equipm.):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst.for manouvering)

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign.):

LCJH

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke: 24,0". 117 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot.el.kraft (el.power):

 

Kjele(r) (boiler):

1 x dampkjel (boiler), med dim.: 13,5' x 11,0' og 3 fyrganger. Heteflate 2.249 ft². Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1912 Bygget som BJERK ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Hvalfangerselskabet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Benyttelse til fangst ved Syd-Shetlandøyene.
1935 Solgt til A/S Norsk Hvalfangst, Oslo.
1936 I fangst på Hitra.
1938 Solgt til Kr. Gjølberg, Oslo.
1940 Ble i mars rekvirert av den norske marine som kanonbåt. I mai samme år seilt til England for ombygging til minesveiper og benyttet som opplæringsenhet.
1942 Benyttet som minesveiper med reg.nr. FY-1712 og norsk mannskap.
1944 Tatt ut av service og lagt opp ved Burntisland, Scotland.
1945 Returnert til eier i oktober og lagt i opplag.
1948 Solgt til Arnt & Simon Midtgard, Måløy og nedrigget.
1951 Skroget solgt til Kaspar Nilsen, Sand i Ryfylke. Slept til Brødrene Bjørneviks Motorverksted, Buøy i Stavanger og lagt i opplag.
1955 Skroget solgt til Endre Bjørnevik, Buøy og ombygget til kombinert fiske- og fraktbåt. Arbeidet ble utført ved eierens verksted. En Vølund diesel på 300 BHK ble satt inn som fredriftsmaskineri.
1956 Levert til rederiet Tørres Vesterheim & Jon Ytreland e.a., Vedavågen, Karmøy fremdeles under navnet BJERK med registrerings nummer R-6-A. Ble benyttet i sildefisket når den ikke ble brukt som fraktefartøy.
1960 Solgt til partrederiet Thomas Sørensen, Vedavågen, Karmøy.
Senere også benyttet som tråler i Nordsjøen. Registrerings nummeret forandret til R-365-K.
1969 Solgt til P/R Jørgen J. Botn, Stårheim. Nå antagelig kun som lastefartøy.
1972 Solgt til Ansgar Kjørlesvik, Deknepollen nær Måløy.
1975 Som eier Julius Solsnes, Borkenes i Kvæfjord. I lokaltrafikk.
1982 Muligens ble motoren fornyet av en motor hentet i en annen båt som var kondemnert.
1987 I opplag
1988 Solgt i august til England. Omdøpt til GAMLE. Videre solgt til miljøorganisasjonen Earthkinds i Poole, Dorset, England. Omdøpt til OCEAN DEFENDER.
1996 Deltok i rengjøring av fugl etter grunnstøtingen til SEA EMPRESS i Milford Haven, Wales i februar.
1997 Fra november til januar 1998 fungerte som radiostasjon for Radio London.
1998 I desember var hun med på å ta opp oljesøl etter det italienske fartøyet PALLAS i tysk farvann.
1999 Benyttet som treningssenter i Poole, Dorset fra januar.
2000 Ingen flere opplysninger funnet.

 

 

History in English:

1912 Built as BJERK by Akers mek. Verksted, Kristiania for Hvalfangerselskabet Norge A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Used in whaling at South-Shetland Islands.
1935 Sold to A/S Norsk Hvalfangst, Oslo.
1936 In service as catcher at Hitra.
1938 Sold to Kr. Gjølberg, Oslo.
1940 Requisitioned in March by the Norwegian Navy as a gunboat.
Later the same year sailed to England for conversion to minesweeper and used as training center for minesweeping.
1942 In service as a minesweeper with the registry number FY-1712 and with norwegian crew.
1944 Taken out of service and laid up at Burntisland, Scotland.
1945 Returned to the owner in October and laid up.
1948 Sold to Arnt & Simon Midtgard, Måløy and de-rigged.
1951 The hull sold to Kaspar Nilsen, Sand in Ryfylke. Towed to Brødrene Bjørneviks Motorverksted, Buøy in Stavanger and laid up.
1955 The hull sold to Endre Bjørnevik, Buøy and converted to a combined fish- and freight vessel. The work executed by the owners own yard. A Vølund diesel engine of an output of 300 BHK was installed as new propulsion engine.
1956 Delivered as a complete vessel to the company Tørres Vesterheim & Jon Ytreland et. al., Vedavågen, Karmøy, still carrying the name BJERK and fishing reg. no. R-6-A. Participated in herring fishing when not serving as a freighter.
1960 Sold to P/R Thomas Sørensen, Vedavågen, Karmøy.
Later also as a trawler in the North Sea.
Fishing reg. no. changed to R-365-K.
1969 Sold to P/R Jørgen J. Botn, Stårheim. Now probably as freighter only.
1972 Sold to Ansgar Kjørlesvik, Deknepollen near Måløy.
1975 As owner Julius Solsnes, Borkenes in Kvæfjord. Used as a local freighter.
1982 The propulsion engine replaced by a replacement from another vessel who was condemned.
1987 Laid up.
1988 Sold in August to England. Renamed GAMLE. Resold to the environment organisation Earthkinds in Poole, Dorset, England. Renamed OCEAN DEFENDER.
1996 Participated in the clean-up operation after the oil spill from the grounding of SEA EMPRESS in Milford Haven, Wales in February.
1997 From November to January 1998 functioned as base for the radio station Radio London.
1998 In December she did participate in clean-up operation on the German coast from the Italian vessel PALLAS.
1999 Used as a training center in Poole, Dorset from January.
2000 No further information found.

 

 

             

Kilde: DnV, Lloyd’s.
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 20/06-2012 (RI/PS)

 

LVK20619120120002 BJERK uten kanon. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

LVK20619120120003 BJERK nedrigget. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

LVK20619120120004 BJERK som OCEAN DEFENDER. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.

LVK20619120120005 BJERK, Arrangement. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra.