Olje til Le Havre.
       Vi lå til ankers med nesten full last og ventet på kaiplass da det ble oppdaget et shine av olje fra oss. Kapteinen varslet myndighetene om at vi muligens hadde en lekkasje. Dette var før vi fikk skiftet alle de råtne rørene på ballastlina fram til nr. 2 vingtanker, den var full av bøter med gummibiter og Band-It.
       3 franskmenn kom ombord, den ene kalte seg professor inspecteur og var sjefen. Først peilet de alle tanker og sammenlignet med peilingene etter lasting. Deretter begynte de å kikke på tegningene over rørsystemene. Jeg hadde en mistanke om at det kom fra ballastlina og etter peilingene var gjort sa jeg til kaptein og styrmann at vi kunne åpne ballastventilen inn til 2 bb, kom det olje inn i tanken kom shinet fra ballastlina siden vi visste at sjøventilene var utette. Fikk klarsignal om å gjøre dette mens franskmennene spiste middag. Åpnet ventilen inn til tanken i 10-15 sekunder, peilet tanken og det var olje på pinnen. Vi åpnet så ventilen litt på gløtt og tok av trykket på lina. Litt etter så vi at shinet var borte. Da franskmennene kom ut igjen og fikk se at shinet ikke var der lenger ble de skikkelig sure. De dro rundt og peilet tanker i flere timer men brydde seg heldigvis ikke om ballasttankene. Etter at de hadde kikket på tegninger, gått over alle ventiler i pumperom og maskinrom kom de med konklusjonen.
       Vi hadde sabotert undersøkelsen ved å tømme sekker med sagflis ned på bb sloptank. Og det ble den offisielle rapporten deres. Det nyttet ikke å prøve å fortelle de at nivået på sloptanken var over 2 meter under vannflaten. De insisterte på at lekkasjen hadde kommet fra dropventilen på den tanken og at vi hadde brukt sagflis til å tette den mens de spiste middag. Etter partlossing i Le Havre skulle vi til Donges. Jeg reiste hjem fra Le Havre og senere fikk jeg høre at da de skulle fylle ballast på 2bb var det nesten 1 meter olje på tanken. De fikk en skikkelig jobb med tanksjau der på ballastreisen til Nigeria. Må innrømme at respekten for professor inspecteur og lignende forsvant etter den hendelsen.

 

PJS 09.06.19