LON92319290120001 ANGLO NORSE. Bilder via teesbuiltships.

 

1929 DS/Flk ANGLO NORSE (LON923192901)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, hvalkokeri
steam ship, whale factory ship.

Off. nr.:

1161287

Flagg (flag):

GBR

Havn (port):

London

Byggeår (year built):

1914/05

Bnr (Sno).:

836

Bygger (yard):

Palmers' Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Hebburn Yard, Jarrow-on-Tyne, England.

Eier (owner):

Falkland Shipowners Ltd, London, England.

Disponent (manager):

Hans Borge, Tønsberg.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1.

 

 

Tonnasje (Tonnage):

10.300 tdw, 6.960 brt, 4.417 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 425,5’-B: 57,0’-D: 33,2’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

24 trykk kjeler.
6 Hartmanns kjeler.
2 Kværner kjeler. (Det første kokeriet som fikk installert Kværner kjeler for koking av spekk:
7 De Laval hvalolje separatorer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKGC / GFVB

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 28,0”–46,0”–76,0”, slag/stroke: 51,0”. 557 NHK. Bygget av Palmers' Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Hebburn Yard, Jarrow-on-Tyne, England.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,0 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

4 dampkjeler (boilers), hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 8.088 ft2. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Palmers' Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Hebburn Yard, Jarrow-on-Tyne, England.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1914 Bygget som MARICOPA av Palmers' Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Hebburn Yard, Jarrow-on-Tyne, England for A/S Tankfart II (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. Sjøsatt 27/04, ferdigstilt 16/05. Gudmor Fru Wilhelmsen (Kona til Konsul Wilhelmsen). Byggekostnad NOK 2.030.883. Skipet gikk inn på et 10 års certeparti til det amerikanske selskapet Union Oil Company.
1929 Solgt 25/01 til Falkland Shipowners Ltd (Hans Borge, Tønsberg), London, England. Omdøpt til ANGLO NORSE. Ombygget til hvalkokeri ved Aktiebolaget Götaverken, Göteborg, Sverige. Installert en kjele til: 1 dampkjele med 3 fyrganger Heteflate 2.103 ft2. Arbeidstrykk 180 psi.
Chartret 1929-31 av Anglo-Norse Co. Ltd, Port Stanley, Falkland Islands.
1931 Lagt opp.
1936 Opphalingsslip installert. Chartret 1936-37 av A/S Antarctic (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1938 Transportbåt for kokeriet PELAGOS sesongen 1938/39.
1939 Rekvirert av the Ministry of War Transport, London, England. Omdøpt til EMPIRE NORSE.
1941 Solgt 20/06 for GBP 90.000 til the Ministry of War Transport (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland), London.
Kolliderte 19/08 med kanadisk DS LANARK mens hun var på reise fra Curacao, Nederlandske Antiller til Tyne, England med olje. Fortsatte reisen til Tyne, England med skrogskader.
Kom i brann og fikk store skader 31/08 mens hun var under reparasjon. Satt på land. Ammunisjonsmagasinet eksploderte og hun ble senket.
Hevet 03/09, reparert og satt tilbake i fart.
1946 Solgt 14/06 for GBP 22.500 til Falkland Shipowners Ltd (Anton von der Lippe, Tønsberg), London. Omdøpt til ANGLO NORSE. Ombygget til hvalkokeri igjen ved A/S Kaldnæs Mekaniske Værksted, Tønsberg. A/S Antarctic (Anton von der Lippe, Tønsberg) overtok alle gjenværende aksjene i Falkland Shipowners Ltd.
1947 Bareboat chartret til 1950 for USD 500.000 til Spermacet Whaling Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.
1949 Registrert i Frankrike for å få lov til å fangste i Madagaskars farvann.
1950 Solgt i september til Armement Baleinier S.A. (Anders Jahre, Sandefjord), Paris, Frankrike. Registrert i Port Gentil, Gabon, fransk Equatorial Afrika.
1953 Solgt til Anders Jahre, Sandefjord. Benyttet til enkeltreiser med oljelast.
1956 Omdøpt til JANINA.
1957 Forlatt brennende 15/01 nord-vest for Oporto, Portugal i posisjon 41.43N-09.30V på mens hun var på reise fra Odessa, U.S.S.R. til Turku, Finland med brennolje. Sank 18/01 på vestkysten av Portugal i posisjon 41.11N-10.10V.

 

 

History in English:

1914 Built as MARICOPA at Palmers' Shipbuilding & Iron Co. Ltd, Hebburn Yard, Jarrow-on-Tyne, England for A/S Tankfart II (Wilh. Wilhelmsen), Tønsberg. Launched 27/04, completed 16/05. God mother Mrs Wilhelmsen (The wife of Consul Wilhelmsen). Building costs NOK 2.030.883. Entered a 10 year charter to the American Union Oil Company.
1929 Sold 25/01 to Falkland Shipowners Ltd (Hans Borge, Tønsberg), London, England. Renamed ANGLO NORSE. Converted to a whale factory ship by Aktiebolaget Götaverken, Göteborg, Sweden. Installed one more boiler: 1 boiler with 3 furnaces. Heating surface 2.103 ft2. Working pressure 180 psi.
Chartered 1929-31 by Anglo-Norse Co. Ltd, Port Stanley, Falkland Islands.
1931 Laid up.

1936 Slip installed aft.
Chartered 1936-37 by A/S Antarctic (Bruun & von der Lippe), Tønsberg.
1938
Transport ship for PELAGOS the season 1938/39.
1939 Requisitioned by the
Ministry of War Transport, London. Renamed EMPIRE NORSE.
1941 Sold 20/06 for GBP 90.000 to the Ministry of War Transport (Chr. Salvesen & Co., Leith, Scotland), London.
Collided 19/08 with Canadian SS LANARK whilst on a voyage from Curacao, the Netherlands Antilles to Tyne, England with oil.
Proceeded to Tyne, England with hull damage..
Seriously damaged by fire 31/08 whilst under repair at Tyne, England. Beached. Her ammunition magazine exploded and she was scuttled. Refloated 03/09. Repaired and returned to service.
1946 Sold 14/06
for GBP 22.500 to Falkland Shipowners Ltd (Anton von der Lippe, Tønsberg), London. Renamed ANGLO NORSE. Refitted for whaling at A/S Kaldnæs Mekaniske Værksted, Tønsberg. A/S Antarctic (Anton von der Lippe, Tønsberg) took over the remaining shares in Falkland Shipowners Ltd.
1947 Bareboat chartered until 1950 for USD 500.000 to Spermacet Whaling Co. (Anders Jahre, Sandefjord), Panama.
1949 Transferred from British to French flag to enable ship to work in Madagascar waters.
1950 Sold in September to
Armement Baleinier S.A. (Anders Jahre, Sandefjord), Paris, France. Registered at Port Gentil, Gabon, French Equatorial Africa.
1953 Sold to Anders Jahre, Sandefjord.
Employed in the tanker trade.
1956 Renamed JANINA.
1957
Abandoned on fire 15/01 North West of Oporto, Portugal in position 41.43N-09.30W whilst on a voyage from Odessa, U.S.S.R. to Turku, Finland with fuel oil. Sank 18/01 on the west coast of Portugal in position 41.11N-10.10W.

 

 

           

Kilde: Dnv, Lloyd’s, Starke. boka Wilh Wilhelmsen 150 år av Bjørn Pedersen, teesbuiltships, boka Whale Factory
Ships and modern Whaling 1881-2016. av Ian B. Hart

Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 08/10-2021 (SN)