Under bekvämlighetsflagg
av Karl Osterman. Publisert i Båtologen 1-96.

        Familjen Onstads verksamhet under bekvämlighetsflagg är kanske inte så allmänt känd, och heller inte så lätt att kartlägga. Som en något så när sammanbindande länk kan man väl säga att fartygsnamnen är - de slutar så gott som alla på ändeisen IA. Givetvis hittar man några undantag, men de brukar ju bekräfta regeln.
        Redan i slutet på 40-talet hade skeppsredare
Niels Onstad börjat fundera på att etablera sig under Panama-flagg. Sålunda bildades i början av 50-talet Panamerican Shipping Co. Inc. och Tankers Shipping & Trading Co., båda med säte i Panama, R.P.         Bolagen beställde var sin 17000-tons tanker vid Götaverken. Det första fartyget sjösattes den 30 juni 1953 och döptes av fru Bliss Evensen till SYLVANIA. Leveransen ägde rum den 24 september. Fartyg nummer två sjösattes den 17 december 1953 och döptes av fru Ea Syse till MIMOSA. Leveransen ägde rum den 23 februari 1954.
        Den 21 mars 1960 råkade
Sylvania ut för en ganska säregen olycka. På väg in mot Cristobal i Panama kolliderade hon med den södra vågbrytaren i full fart sedan skepparen tagit fel på inseglingsljusen. Efter läktring av lasten kunde fartyg tas loss, men en 12 ton tung sten låg kvar i förpiken. Fartyget fick klartecken att i ballast gå hem till Sverige för reparation. Den 14 maj anlände hon till Göteborg och väckte allmänt uppseende med den stora stenen i fören. Sverige för reparation. Emellertid lyckades man på Götaverken plocka bort stenen och laga fören. Hon blev sig dock aldrig lik efter detta, påstår de som seglat i henne! När hon var klar flaggades hon in under svensk flagg. 1961 såldes Mimosa till italienska köpare, och därefter verkar denna verksamhet ha legat nere.
        Inte förrän år 1975 återfinner vi på nytt
Onstad under bekvämlighetsflagg. Nu bildades ett flertal enbåtsrederier, som till en början tog över från Sverige utsålda Onstad-fartyg. Under namnet PANAMERICA övertogs OBO:n NANNY medan tankern PALMA fick namnet ARCTIC STAR. År 1978 köptes en norsk tanker, som gavs namnet MARILIA under Liberia-flagg, och 1979 övertogs MARGARET ONSTAD, vilken gavs den välkända namnet SYLVANIA. År 1980 köptes så en italiensk turbintanker på 228.000 ton, vilken fick namnet SIRENIA. Strax innan hade man också bildat Alpaca Shipping Corp., Panama, som nu blev moderföretag för de olika enbåtsrederierna.
        Efter dessa stora fartyg, har verksamheten helt inriktats på gastankfartyg, vilka alla givits namn på bokstaven A. Sammanlagt sex gastankers, alla i storleken 2500-6000 tdw, har sedan dess ägts av koncernen, som numera har sitt säte i
Monte Carlo, sedan 1986 under namnet Shipping & International Trading S.A.M. och med Thomas Onstad som ledare. Sedan fartygen ALICIA I och AMELIA såldes 1994 består flottan idag av de fyra gastankfartygen ADELIA, AMAZONIA, ARCADIA och ARTESIA.

Avskrift ved Per Sundfær 21/10-2018.