MOS59119620120001 RONGA. Bilde via SIU.

 

1962 MS RONGA (MOS591196201)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, bulker
motor ship, bulk carrier.

Off. nr.:

5299412

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Moss

Byggeår (year built):

1929/04

Bnr (Sno).:

406

Bygger (yard):

William Hamilton & Co., Glen Yard, Port Glasgow, Scotland.

Eier (owner):

A/S Asplund, Moss.

Disponent (manager):

Rønneberg & Galtung, Moss.

Klasse (Class).:

Lloyd’s +100A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

13.000 tdw, 8.940 brt, 5.229 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 492,0’-B: 63,3’-D: 35,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LNEV / JXRR

 

 

Fremdrift (propulsion):

2 dieselmotorer, Burmeister & Wain DM6250S. 4-takt/enkltv., hver 6-sylinder, syl. dim.: 630 x 1.300 mm. Totalt 3.100 BHK. Bygget av J. G. Kincaide & Co. Ltd, Greenock, Scotland.

Fart/forbr.(speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

2 dieselgen., hver 200 kW.
400kW/220VDC.

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boilers):

2 hjelpekjeler (auxiliary boilers), arbeidstrykk 180 psi.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1929 Bygget som MT ATHELDUCHESS av William Hamilton & Co. Glen Yard, Port Glasgow, Scotland for United Molasses Co. Ltd, Liverpool, England. Sjøsatt 12/02, ferdigstilt i april.
1940 Solgt til Athel Line Ltd, Liverpool.
1943 Grunnstøtte 20/08 på Southern Rocks, Smalls i St. George Channel mellom Irland og Wales, i posisjon 51.43N-05.42V mens hun var på reise fra Swansea, Wales til New York, NY, USA i ballast. Brakk i to. Akterskipet bragt flott og satt på land i Dale Bay, Wales 27/08. Lå i opplag resten av krigen. Forskipet drev av og sank 20/10.
1946 Akterskipet solgt i juni for GBP 30.000 til Partrederiet Milbank (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg. Slept til Plymouth, England hvor reparasjonsarbeidet begynte i november.
1948 Nytt forskip bygget ved Devonport Dockyard, Plymouth, England. Reparasjonen ferdig i juni. Satt i fart som MILFORD for Partrederiet Milford (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg. Ny tonnasje: 13.744 tdw, 8.971 brt, 5.292 nrt.
1954 Solgt i august for GBP 75.000 til Socitété Commerciale A. Vloeberghs, S.A., Antwerpen, Belgia. Omdøpt til JEAN MARIE. Brukt som lagerskip i Antwerpen.
1956 Solgt til Compagnie Naviera Mara Ltda, Monrovia, Liberia. Omdøpt til MANO.
1957
Ombygget til malmskip. Ny tonnasje: 13.410 tdw, 9.150 brt, 5.987 nrt.
1959 Solgt til Motorlines Ltd, Nassau, Bahamas. Omdøpt til BAHAMA COUNT. Nye hovedmotorer installert:
2 dieselmotorer, Mirrlees. 4-takt/enkltv., hver 12-sylinderet, syl. dim.: 381 x 457 mm. Totalt 4.200 BHK ved 310 o. min. Bygget av Mirrlees Bickerton & Day Ltd, Stockport, England.
1962 Solgt i juli for NOK 4.400.000 til A/S Asplund (Rønneberg & Galtung), Moss. Omdøpt til RONGA.
1964
Solgt i mars for GBP 130.000 til Compagnie de Naviera Victoria Neptuno, S.A. (Teh-Hu SS. Co. (H.K.) Ltd), Monrovia. Omdøpt til BILLY.
1966
Solgt til Compagnie de Naviera S.A. (Teh-Hu SS. Co. (H.K.) Ltd), Monrovia.
1971 Drev på grund 17/08 under taifunen Rose ved Lantao Island, Hong Kong. Sterkt ødelagt. Solgt til skrap.
Ankom 08/11 til Kaohsiung, Taiwan for hogging.

 

 

History in English:

1929 Built as MT ATHELDUCHESS by William Hamilton & Co., Glen Yard, Port Glasgow, Scotland for United Molasses Co. Ltd, Liverpool, England. Launched 12/02, completed in April.
1940 Sold to Athel Line Ltd, Liverpool.
1943 Stranded 20/08 on Southern Rocks, Smalls in St. George Channel, between Ireland and Wales in position 51.43N-05.42W whilst on a voyage from Swansea, Wales to New York, NY, USA in ballast. Broke in two. Afterpart refloated and beached in Dale Bay, Wales 27/08. Laid up for rest of the war. Forepart drifted off and sank 20/10.
1946 Afterpart sold in June for GBP 30.000 to Partrederiet Milbank (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg. Towed to Plymouth. England where the repair works began in November.
1948 New forepart from Devonport Dockyard, Plymouth, England. Repair work completed in June. In service as MILFORD for Partrederiet Milford (Yngvar Hvistendahl), Tønsberg. New tonnage: 13.744 tdw, 8.971 grt, 5.292 nrt.
1954 Sold in August for GBP 75.000 to Socitété Commerciale A. Vloeberghs, S.A., Antwerp, Belgium. Renamed JEAN MARIE. Used as storage vessel in Antwerp, Belgium.
1956 Sold to Compagnie Naviera Mara, Ltda., Monrovia, Liberia. Renamed MANO.
1957
Converted to ore carrier. New tonnage: 13.410 tdw, 9.150 grt, 5.987 nrt.
1959 Sold to Motorlines Ltd, Nassau, Bahamas. Renamed BAHAMA COUNT. New main engines installed: 2 diesel engines, Mirrlees. 4-stroke/s.a., each 12-cylinder, cyl. dim.: 381 x 457 mm. Total 4.200 BHK at 310 rpm. Built by Mirrlees Bickerton & Day Ltd, Stockport, England.

1962
Sold in July for NOK 4.400.000 to A/S Asplund (Rønneberg & Galtung), Moss. Renamed  RONGA.
1964
Sold in March for GBP 130.000 to Compagnie de Naviera Victoria Neptuno S.A. (Teh-Hu SS. Co. (H.K.) Ltd), Monrovia. Renamed BILLY.
1966
Sold to Compagnie de Naviera S.A. (Teh-Hu SS. Co. (H.K.) Ltd), Monrovia.
1971 Stranded 17/08 in the typhoon Rose at Lantao Island, Hong Kong. Heavily damaged. Sold to demolition.
Arrived 08/11 at Kaohsiung, Taiwan for demolition.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 1/2005 v/Dag Bakka Jr., clydeships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
.
Sist oppdatert: 30/04-2021 (SN)