NMS10019140120001 AAFJORD. Bilde via A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen.

 

1914 DS AAFJORD (NMS100191401)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjerer/stykkgods, steam ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5603677

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Namsos

Byggeår (year built):

1914/03

Bnr (Sno).:

372

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted, Kristiania.

Eier (owner):

Namsos Dampskibselskab, Namsos.

Disponent (manager):

Th. Sommerschield, Namsos.

Klasse (Class).:

DnV +1 A1-K

 

 

Tonnasje(Tonnage):

328 brt, 186 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 131,1’-B: 22,1’-D: 15,6’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

2 lasteluker.
2 vinsjer.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Callsign):

MKCS / LCAJ

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylindret, syl. diam.: 12,0”–20,0”–33,0”, slag/stroke: 21,0”. 73 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

Fart/forbr.(speed/cons.):

9,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft(el. power):

 

Kjeler (boiler):

2 dampkjeler (boilers), hver med dim: 11,0” x 10,5”  og 2 fyrganger. 185 psi arbeidstrykk. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1913 Bygget som AAFJORD av Akers mek. Verksted, Kristiania for Namsos Dampskibselskab (Th. Sommerschield), Namsos. Sjøsatt 11/12.
1914 Ferdigstilt i mars. Byggekostnad NOK 170.000. Ruteområde Trondhjem–Namsos. Ble rekvirert av Den norske stat for nøytralitetsvern under første verdenskrig.
1940 Overtatt 16/04 av Den Kongelige Norske Marine for å assistere troppeskip. Sank 04/05 etter utallige angrep fra tyske fly i tiden 21/04 til 04/05 ved Breivika i nærheten av Namsos.
Hevet 22/06, slept til Trondhjem for reparasjon. Delvis reparert. Beslaglagt av tyske marinemyndigheter, reparasjonen avsluttet og skipet sank på nytt under opplag i ytre basseng. Hevet igjen.
1948 Solgt i havarert tilstand for NOK 55.000 til Bodø Skipsverft & Mek. Verksted, Bodø.
1952 Solgt til Stavanger Skibsopphuggnings Co., Stavanger.
I følge Finn R. Hansens Flåteliste for A/S Namsos Trafikkselskap ble hun rigget ned til lekter og omdøpt FJORDSOL.
1970
Registrert i fart på kysten.

 

 

 

Historie fra boka “Gamle Dampen” av Olaf T. Engvik.:
Det siste dampskip Namsos Dampskipsselskap fikk bygget for sin regning var AAFJORD levert fra Aker mek. Verksted i 1914. «KYSTEN» ble en slik suksess at selskapet brukte den som modell for sitt nye skip. «AAFJORD» var 335 bruttotonn, lengde 131,1 fot, bredde 22,1 fot, dybde 15,6 fot. En trippel maskin på 420 indikerte hestekrefter ga skipet en fart av 11,5 mil på prøveturen. Antall køyer i lugarene: 32. Pris 170 000 kr.
AAFJORD ble møtt med store forventninger, men nybåten ble marineskip, rekvirert av Staten for nøytralitetsvern under første verdenskrig.
I mellomkrigstiden arbeidet AAFJORD godt i Trondheimsruta. Passasjerer, post og last kom og gikk med båten. Hun hentet smør-butter inne i fjordene, folk kjernet selv i de dager. Andre jordbruks­produkter, fisk og levende dyr gikk også med dampen. Blant de tilbakevendende passasjerer fantes handelsreisende, emissærer og skreppkaller. 20 år fortsatte AAFJORD i rute. Selskapets veteran fra første verdenskrig skulle komme enda hardere ut å kjøre i den andre. Under angrepene på Namsos i april 1940 ble AAFJORD et populært bombemål for tyske fly. Hun lå først i Halsenosen, ingen bomber traff, men stedet var utsatt og hun ble derfor forhalt til Breivika. I ly av høye fjell håpet man at skipet skulle ligge sikkert, men tyskerne fant henne og i tiden 21. april til 4. mai spanderte de et utall bomber på båten. AAFJORD tok ingen fulltreffer, men mange detonasjoner skjedde like ved og skipet ble rett og slett ristet i stykker av all bombarderingen og sank den 4. mai med mastetoppene og litt av skorsteinen over vann.
AAFJORD ble bragt flott 22/06-1940 og tatt til Trondheim for repa­rasjon. Et tysk dokument datert Drontheim 7. april 1943 omhandler AAFJORD. Tyskerne ønsket å nytte båten som kullforsyningsskip. Dokumentet sier videre at AAFJORD ble senket gjennom fiendtlig virksomhet. Sikkert nok — men hvem var fiende?
AAFJORD var delvis reparert. Etter beslagleggelsen ble repara­sjonene stoppet og det endte med at hun på ny gikk til bunns. Denne gangen i ytre basseng. Kanskje var det igjen fiendtlig virksomhet.
Atter ble hun bragt flott, men reparasjon ble avskrevet. Namsos Dampskipsselskaps nyeste skip ble kassert. AAFJORD ble solgt i krigshavarert tilstand for 55 000 kr. i 1948. Nye eiere ble Bodø Skipsverft & Mek. Verksted
. Spørsmål om å bruke henne som lekter eller i annen tjeneste ble skrinlagt og AAFJORD ble opphogget i 1952 ifølge Norske Veritas.

 

 

History in English:

1913 Built as AAFJORD by Akers mek. Verksted, Christiania for Namsos Dampskibselskab (Th. Sommerschield), Namsos. Launched 11/12.
1914 Completed in March. Price NOK. 170.000. In route on Trondhjem – Namsos. Requisitioned by the Norwegian Government for use as guard vessel for neutrality defence during WW I.
1940 Taken over 16/04 by the Royal Norwegian Navy for to assist troop vessels. Sank 04/05 after a couple of air attack from German aircrafts from 21/04 til 04/05 at Breivika near Namsos.
1940 Raised 22/06, towed to Trondhjem for repairs. Partially repaired. Seized by Die Kriegsmarine. The repairs terminated and the vessel sank again as laid up in the outher basin in Trondhjem. Raised again.
1948 The wreck sold for NOK 55.000 to Bodø Skipsverft & Mek. Verksted, Bodø.
1952 Sold to Stavanger Skibsopphuggnings Co., Stavanger.
According to Finn R. Hansens Flåteliste for A/S Namsos Trafikkselskap was she converted to a barge and renamed FJORDSOL.
1970
Observed in coastal trade.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, bøkene A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos Flåteliste 1879 – 1994 av Finn
R. Hansen, Gamle Dampen av Olaf T. Engvig
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.  
Sist oppdatert: 02/10 -2020.(SN)

NMS10019140120002 AAFJORD. Bilde via digitalmuseum.