NAR10019260120001 SKOGØY. Foto: John Berthung.

 

1926 DS SKOGØY (1) (NAR100192601)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast/passasjer, steam ship, dry argo/passenger

Off.no:

26054

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Narvik

Byggeår (year built):

1889

Bnr (Sno).:

122

Bygger (yard):

Akers mek. Verksted A/S, Kristiania.

Eier (owner):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Disponent (manager):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

205 brt, 123 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 127,0’-Lbp: 121,9’-B: 18,4’-D: 8,3’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 112 passasjerer samt last.
2 luker.
1 bom.
1 kran.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LEVY

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 10,0’’-18,0’’-29,0’’, slag/stroke: 18,0’’. 47 NHK. Bygget av Akers mek. Verksted A/S, Kristiania.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel, (boiler), med dim.: 9,0’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Bygget av Akers mek. Verksted A/S, Kristiania.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1889 Bygget som INDTRØNDEREN av Akers mek. Verksted A/S, Kristiania for Indtrøndelagens Dampbaadsamlag, Stenkjær. Tonnasje: 208 brt, 154 nrt. I rute på Trondhjemsfjord-Namsos.
1896 Overtatt av Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær. Ombygget. Ny tonnasje 205 brt, 123 nrt.
1900 Overtatt av Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1910 Ombygget.
1914 Solgt til Namsos Dampskibsselskab, Namsos.
1926 Solgt i mars til A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik. Omdøpt til SKOGØY.
1927 I opplag fra oktober.
1928 I rute etter BARØYs forlis.
1940 Rekvirert til evakueringsfart.
Lagt opp fra april i Skjomen.
I rute på Svolvær-Tysfjord fra juli.
1943 Reparert og oppusset ved Kaarbøs mek. Verksted, Harstad.
1945 Turisttrafikk til Lofoten on vinteren.
1952 I opplag fra juni. Omdøpt til TJELDØY i desember.
1954 Solgt i mars for NOK 100.000 til Ole J. Tangstad, Narvik. Omdøpt til TANGSTAD. Ombygget i Harstad. Ny tonnasje 275 tdw, 205 brt.
1955 Solgt til Magnus Johansen P/R, Harstadbotn/Narvik.
1957 Solgt til Grenlands mek. Verksted, Porsgrunn for ombygging til motor lastefartøy. Planene oppgitt.
1960 Hugget.
1961 Slettet fra registrene.

 

 

History in English:

1889 Built as INDTRØNDEREN at Akers mek. Verksted A/S, Kristiania for Indtrøndelagens Dampbaadsamlag, Stenkjær. Tonnage: 208 grt, 154 nrt. In route on Trondhjemsfjord-Namsos.
1896 Taken over by Indherreds Forenede Dampskibsselskaber, Stenkjær. Rebuilt. New tonnage 205 grt, 123 nrt.
1900 Taken over by Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær.
1910 Rebuilt.
1914 Sold to Namsos Dampskibsselskab, Namsos.
1926 Sold i mars to A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik. Renamed SKOGØY.
1927 Laid up from October.
1928 In route after BARØY foundered.
1940 Requisitioned for evacuation traffic.
Laid up from April in Skjomen.
In route on Svolvær-Tysfjord from July.
1943 Repaired and renovated by Kaarbøs mek. Verksted, Harstad.
1945 Tourist traffic to Lofoten in Winter.
1952 Laid up from June. Renamed TJELDØY in December.
1954 Sold in Marche for NOK 100.000 to Ole J. Tangstad, Narvik. Renamed TANGSTAD. Rebuilt at Harstad. New tonnage: 275 tdw, 205 grt.
1955 Sold to Magnus Johansen P/R, Harstadbotn/Narvik.
1957 Sold to Grenlands mek. Verksted, Porsgrunn for conversion to a motor freighter. Plan abandoned.
1960 Broken up.
1961 Deleted from registers.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, A/S Namsos Trafikkselskap, Namsos av Finn R. Hansen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 08/02-2018 (PS/SN)