NAR10019420320001 BODØ. Bilde via SIU.

 

1942 DS BODØ (NAR100194203)

 

warsailors

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/stykkgods,
steam ship, passenger/general cargo.

Off.no:

5600704

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Narvik

Byggeår (year built):

1895/12

Bnr (Sno).:

73

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Ofotens D/S, Narvik.

Disponent (manager):

A/S Ofotens D/S, Narvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

 

Tonnasje (Tonnage):

677 brt, 407 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 181,4’-B: 27,0’, D: 12,1’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Sertifikat for 200 passasjerer.
1 luke.
2 bommer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

JSNP/LDUK

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,3’’–28,0’’–46,0’’, slag/stroke: 30,0’’. 175 NHK, 1.060 IHK. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

12,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjele (boiler), med dim.: 14,0’ x 11,5’ og 3 fyrganger. 160 psi arbeidstrykk. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1895 Bygget som ERLING JARL av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Levert 09/12.
Tilbakelevert verkstedet 17/12 for utbedring av fødevannspumpe. Levert 31/12 på nytt. I Hurtigruten.
1896 Grunnstøtte i januar i Grøtøsund. Dokksatt for reparasjon av propell.
Grunnstøtte 13/10 ved Rolnæsholmen ved Harstad. Maskinrommet vannfyllt. Brakt flott ved hjelp av DS HAALOGALAND og slept til Harstad. Inntrykket skutebunn under maskinrom.
Ankom 28/10 til Trondhjem for reparasjon.
1897 Grunnstøtte 01/04 på Agdenesfluen. Reparert ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
Inn i Hurtigruten igjen 01/07.
1899 På verksted 30/08 for vedlikehold.
1900 5 års klasse i april av hovedkjel i Bergen.
1906 Mistet 06/01 lyskaster og deler av rekken under dårlig vær ved Skrova.
Kom 31/01 til Trondhjem med DS JUNO som hadde maskinskade under slep.
1908 Til Trondhjems Mek Verksted 29/06. Forlenget og ombygget ved Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. Ny tonnasje 737 brt, 426 nrt. Nye dim.: L: 196,2’-D: 12,2’. Ny maskin installert: 1 dampmaskin, triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,25’’-28,0’’-46,0’’, slag: 30,0’’. 116 NHK, 950 IHK. Nye kjeler installert. Ny skorstein. Bygget av Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem
.
1909 Kostnad NOK 200.000. Levert 23/02.
Liggende i Finnsnes 09/07 med kjelskade. Slept til Trondhjem av bergningsbåten PARAT for reparasjon.
1910 Grunnstøtte 27/08 ved Oterværgrunnen nær Meløyvær.
Til Tromsø 28/08 med kjelskade. Reparert.
1916 Kolliderte 20/01 med JERNBARDEN ved Kristiansund.
1919 Grunnstøtte 20/02 på Bogskjærene ved Brønnøysund.
Kolliderte 08/09 med DS ARGUS i Bergen.
1921 Kjørte inn i hekken av DS FINNMARKEN i Trondhjem.
1923 Grunnstøtte 16/06 i Hindøsund i Sunnfjord.
1924 Kolliderte 27/02 med NFDS DS ALTEN ved Vadsø kai.
Rente 15/03 i dårlig vær utenfor Vardø på MK SJØSTJERNEN som ble kuttet i to og sank. 2 mann omkom.
1925 Pårent 25/02 av russisk tråler ved kai i Honningsvåg.
Grunnstøtte 23/03 i Steinsundet.
1937 Lagt opp i juni i Trondheim. Avløserskip i Hurtigruten.
1940 Rekvirert i april for tjeneste i de allierte styrkene i Nordnorge.
I Hurtigruten fra juli.
1941 Grunnstøtte og sank 28/01 ved Brønnøysund. En passasjer omkom. Kondemnert. Overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Erling Sannes, Bodø og reparert.
1942 Satt i fart igjen som BODØ for Ofotens D/S, Narvik..
1943 Grunnstøtte og sank 26/02 ved Bogskjærene ved Brønnøysund.
1961 Hevet og hugget i Sandnessjøen ved Høvding Skibsopphugging Co.

 

 

History in English:

1895 Built as ERLING JARL at Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for NFDS, Trondhjem. Delivered 09/12.
Returned 17/12 for repairs of feed water pump. Re-delivered 31/12. In Hurtigruten.
1896 Stranded in January in Grøtøsund. Docked for repairs of propeller.
Stranded 13/10 on Rolnæsholmen at Harstad. Engine room flooded. Refloated with help from SS HAALOGALAND and towed to Harstad. Bottom under engine room pressed in.
Arrived 28/10 at Trondhjem for repair.
1897 Stranded 01/04 on Agdenesfluen. Repaired by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
In Hurtigruten again 01/07.
1899 At shipyard 30/08 for maintenance.
1900 5 year class in April of main boiler at Bergen.
1906 Lost 06/01 a search light and parts of the deck rail in bad weather at Skrova.
Came 31/01 to Trondhjem with SS JUNO with engine breakdown in tow.
1908 To Trondhjems Mek Verksted 29/06.
Lengthened and rebuilt at Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem. New tonnage 737 grt, 426 nrt. New dim.: L: 196,2’-D: 12,2’. New engine installed: 1 steam engine, triple exp. 3-cylinder, cyl. diam.: 17,25’’-28,0’’-46,0’’, stroke: 30,0’’. 116 NHK, 950 IHK. New boilers installed, New funnel. Built by Trondhjems Mek. Verksted, Trondhjem.
1909 Costs NOK 200.000. Delivered 23/02.
Boiler damage at Finnsnes 09/07. Towed to Trondhjem by salvage vessel PARAT for repairs.
1910 Stranded 27/08 at Oterværgrunnen near Meløyvær.
To Tromsø 28/08 with boiler damage. Repaired.
1916 Collided 20/01 with JERNBARDEN off Kristiansund.
1919 Stranded 20/02 on Bogskjærene off Brønnøysund.
Collided 08/09 with DS ARGUS in Bergen.
1921 Hit the stern of SS FINNMARKEN in Trondhjem.
1923 Stranded 16/06 in Hindøsund in Sunnfjord.
1924 Collided 27/02 with NFDS SS ALTEN at Vadsø quay.
Ran 15/03 in bad weather of Vardø into MK SJØSTJERNEN which was cut in two and sank. 2 men lost.
1925 Hit 25/02 by a Russian trawler at quay in Honningsvåg.
Stranded 23/03 in Steinsundet.
1937 Laid up in June at Trondheim. Relief ship in Hurtigruten.
1940 Requisitioned in april for service in the allied forces in North Norway.
In Hurtigruten from July.
1941 Stranded and sank 28/01 at Brønnøysund. One passenger lost. Condemned. Abandoned to the insurers. Sold to Erling Sannes, Bodø and repaired.
1942 In service again as BODØ for Ofoten D/S, Narvik.
1943 Stranded and sank 26/02 at Bogskjæret near Brønnøysund.
1961 Refloated and broken up in Sandnessjøen by Høvding Skibsopphugging Co.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 4/82 ved Per H. Kjærvik, boka Nordenfjeldske 1857-1957 av Rolf Danielsen
og Olav Vedeld, boka her byggedes skibe 1843-1983 av Finn R. Hansen, boka Nordenfjeldske 1857-1985
av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær& Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/02-2018 (PS/SN)