NAR10019450120001 BOGØY. Bilde fra Ofotens & Vesteraalens Dampskibsselskab flåteliste 1914-1996 av Finn R. Hansen.

 

1945 DS BOGØY (NAR100194501)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, passasjer/tørrlast
steam ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

5602821

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Narvik

Byggeår (year built):

1907/05

Bnr (Sno).:

126

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Disponent (manager):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

286 brt, 163 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 136,4’-Lbp: 127,0’-B: 21,6’-D: 16,2’-Dypg.: 9’ 4½’’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 170 personer.
2 luker.
1 bom.
1 kran.
2 vinsjer.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MCGN/LEVX

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,3’’-18,5’’-30,0’’, slag/stroke: 20,0’’. 54 NHK, 274 IHK ved 116 o. min. Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

10,5 knop.

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 dampkjel (boiler) med dim.: 9,7’ x 10,1’ og 2 fyrganger. Bygget av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem.

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1907 Bygget som BJARKØ av Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Sjøsatt 03/01, levert i mai. Byggekostnader NOK 144.000. Satt inn i Andenesruten.
1921 Rederiet omdøpt A/S Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 20/06.
1931 Lagt opp.
1934 Fra opplag til verksted for omfattende reparasjon og ombygging. Nytt midtskipshus. Ny innredning på mellomdekk. Ny tonnasje 311 brt, 176 nrt. Kostnad NOK 180.000.
1936 Omdøpt til BJARKØY.
1940 Rekvirert i mai for transport av franske styrker.
Kantret og sank 22/05 under bombing fra tyske fly uten å være truffet i Gratangen.
1942 Vraket solgt i juni av forsikringsselskapet til Erling Sannes, Bodø. Hevet og slept av TRÅL I til Risør for slippsetting og reparasjon. Ny tonnasje 321 brt, 170 nrt.
1945 Utleid til A/S Ofotens Dampskibsselskab, Bodø. I rute på Narvik-Mosjøen.
Solgt i oktober sammen med DS BOLGA for NOK 975.000 til Ofotens Dampskibsselskab, Bodø. Omdøpt til BOGØY.
1957 Solgt til Sivert Bakke, Bergen.
Videresolgt til belgiske huggere.
Ankom 15/12 til Zelzate, Belgia for hugging ved Jacques Bakker & Zonen.

 

 

History in English:

1907 Built as BJARKØ at Trondhjems mek. Verksteds A/S, Trondhjem for A/S Tromsø Amts Dampskibsselskab, Tromsø. Launched 03/01, delivered in May. Building costs NOK 144.000. In Andenes route.
1921 Owners renamed A/S Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 20/06.
1931 Laid up.
1934 From layup to shipyard for extensive repairs and rebuilding. New mid ship house. New interior on tween deck. New tonnage 311 grt, 176 nrt.
Costs NOK 180.000.
1936 Renamed BJARKØY.
1940 Requisitioned in May for transport of French forces in north Norway.
Overturned and sank 22/05 whilst bombed by German air planes without being hit at Gratangen.
1942 Wreck sold in June by the insurers to Erling Sannes, Bodø. Refloated and towed by TRÅL I to Risør for slipway and repairs. New tonnage 321 grt, 170 nrt.
1945 Rented out to Ofotens Dampskibsselskab, Bodø. In route on Narvik-Mosjøen.
Sold in October together with SS BOLGA for NOK 975.000 to A/S Ofotens Dampskibsselskab, Bodø. Renamed BOGØY.
1957 Sold to Sivert Bakke, Bergen.
Resold to Belgian breakers.
Arrived 15/12 at Zelzate, Belgium for demolition by Jacques Bakker & Zonen.

 

 

           

Kilde: Lloyd’s, Starke, Skipet 1+2/87 ved Per Alsaker, boka Troms Fylkes Dampskibsselskab flåteliste
1857-1996 av Finn R. Hansen, her byggedes skipbe 1843-1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 09/02-2018 (PS/SN)