NAR10019480220001 GRØTØ. Foto via Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

 

1948 DS GRØTØ (NAR100194802)

 

 

 

 

 

 

Type:

Dampskip, tørrlast,
steam ship, dry cargo.

Off.no:

 

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Stokmarknes

Byggeår (year built):

1873/12

Bnr (Sno).:

26

Bygger (yard):

Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Disponent (manager):

A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes.

Klasse (Class).:

 

 

 

Tonnasje (Tonnage):

75 brt, 34 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 81,7’-B: 16,3’-D: 8,0’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LDZP

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder. 20 BHK. Bygget av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1873 Bygget som GRØTØ av Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Arent Schiønings Sønner, Grøtø/Bodø. Levert i desember. Brukt som frakteskute, notslep og agnfart på Finnmarkskysten.
1886 Dampmaskin ombygget til triple exp. 29 NHK.
1912 Forlenget med 14’. Bygget på bakkdekk og forlenget akterdekk.
1923 Eier konkurs 11/12. Overtatt av Nordlands Privatbank, Bodø.
1925 Solgt 06/01 til J. M. Johansen, Stamsund/Svolvær. Leid ut til A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. I lokale ruter på Vesterålen.
1941 Senket 04/03 av britiske styrker i Stamsund under Lofotenraidet. Hevet og reparert.
1946 Overtatt 23/04 av Leif Johansen, Stamsund.
1948 Solgt 21/01 til A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Ombygget til passasjer/tørrlast.
1953 Solgt i september til J. A. Strand, Bergen.
Videresolgt i desember til Arnfinn Henden, Måløy.
1954 Solgt i januar til P/R Aslaug & Sigrun Matre, Sandeid..
1956
Hugget.

 

 

History in English:

1873 Built as GRØTØ at Trondhjems mek. Verksted, Trondhjem for Arent Schiønings Sønner, Grøtø/Bodø. Delivered in December. Used as a freigther, tug and transport of bait on Finnmarkskysten.
1886 Steam engine rebuilt to triple exp. 29 NHP.
1912 Lengthened with 14’. Rebuilt fore castle and lengthened aft deck.
1923 Owner bankrupt 11/12. Taken over by Nordlands Privatbank, Bodø.
1925 Sold 06/01 to J. M. Johansen, Stamsund/Svolvær. Rented out to A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. In local routes on Vesterålen.
1941 Sunk 04/03 by British forces in Stamsund during the raid on Lofoten. Refloated and repaired
1946 Taken over 23/04 by Leif Johansen, Stamsund.
1948 Sold 21/01 to A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Rebuilt to passenger/dry cargo.
1953 Sold in September to J. A. Strand, Bergen.
Re-sold in December to Arnfinn Henden, Måløy.
1954 Sold in January to P/R Aslaug & Sigrun Matre, Sandeid.
1956 Broken up.

 

 

           

Kilde: Lloyds, Starke, Ofoten & Vesteraalens D/S A/S, Narvik av Finn R. Hansen, Skipet nr 4-94 & 1-95 av
Jens Chr. Egenæs, -her byggedes skibe av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 09/02-2018 (PS/SN)