NAR10019570120001 TRANØY. Foto via Nordlandsmuseet.

 

1957 MS TRANØY (2) (NAR100195701)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, passasjer/tørrlast,
motor ship, passenger/dry cargo.

Off.no:

5367219

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Narvik

Byggeår (year built):

1950/05

Bnr (Sno).:

70

Bygger (yard):

Mjellem & Karlsen, Bergen.

Eier (owner):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Disponent (manager):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1-K

 

 

Tonnasje (Tonnage):

498 brt, 260 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 157,6’-Lbp: 137,0’-B: 26,4’-D: 14,5’.

Lasthåndtering
(cargo handling):

Kapasitet 364 passasjerer med køyer for 58.
1 luke.
1 bom.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LCOA

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Crossley. 2-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 14,5’’ x 19,0’’. 1.350 BHK ved 280 o. min. giret til 140 o. min. på propellaksel. Bygget av Crossley Bros. Ltd, Manchester, England.

Fart/forbr. (speed/cons.):

14,0 knop

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1949 Bygget som KVINNHERAD av Mjellem & Karlsen, Bergen for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab, Bergen. Sjøsatt 22/09.
1950 L
evert 13/05. Byggekostnad 2.100.000. I rute på Bergen-Rosendal-Mauranger.
1952 I rute på Bergen-Odda.
1957 Solgt i juni for NOK 2.000.000 til A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik. Omdøpt til TRANØY.
1958
Ombygget ved Kaarbøs mek. Verksted, Harstad. Lukket brønn forut. Sider på overbygg lukket. Ny tonnasje 526 brt.
1961
Ny dieselmotor installert. Wichmann. 2-takt/enkltv., 9-sylinder, syl. dim.: 280 x 420 mm. 1.125 BHK. Bygget av Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset.
1962 Delvis i opplag.
1964 Statlig driftstøtte avbrutt 10/10.
1965 Utleid til Brand-båtane A/S, Sykkylven.
1967 Ombygget. Ny tonnasje 601 brt.
1968 Solgt til
Brand-båtane A/S, Sykkylven. Omdøpt til BRAND VII. Brukt på sommercruise til Nordkapp.
1981 Solgt i april til Aanen Nilsen Shipping A/S, Vedavågen/Kopervik.
1983 Totalrenovert.
1988 Solgt i januar til L. Rødne & Sønner, Sjernarøy. Omdøpt til RYGERFJORD.
1989 Grunnstøtte 27/07 i posisjon 61.35N-05Ø mens hun var på reise fra Bergen til Nordkapp med 70 passasjerer. Alle om bord berget i land. Kapteinen omkom av hjerteattakk.
1994 Fratatt passasjersertifikat. Brukt som hospitsskip ved Laksevåg Verft, Bergen. Også for overnatting ved Bradbenken, Bergen.
1995 Solgt til A/B Skogsflyg Cassel Aero, Husum/Stockholm, Sverige.
Ankom 23/06 til kai 14 ved Söder Mälarstrand, Stockholm.
Brukt som hotellskip med 90 lugarer.
2002 Solgt i januar til Rygerfjord Shipping A/B, Stockholm.
Samme bruk.
2018 Fremdeles i bruk 18/01.

 

 

History in English:

1949 Built as KVINNHERAD at Mjellem & Karlsen, Bergen for Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab, Bergen. Launched 22/09.
1950 Delivered
13/05. Building costs 2.100.000. In route on Bergen-Rosendal-Mauranger.
1952 In route on Bergen-Odda.
1957 Sold in June for NOK 2.000.000 to A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.
Renamed TRANØY.
1958
Rebuilt by Kaarbøs mek. Verksted, Harstad.
Closed welldeck fore. Sides on deckhouse enclosed. New tonnage 526 grt.
1961
New diesel engine installed. Wichmann. 2-cy/sa., 9-cylinder, cyl. dim.: 280 x 420 mm. 1.125 BHP. Built by Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset.
1962 Partly laid up.
1964 Government subsidy ceased 10/10.
1965 Rented out to Brand-båtane A/S, Sykkylven.
1967 Rebuilt. New tonnage 601 grt.
1968 Sold to
Brand-båtane A/S, Sykkylven. Renamed BRAND VII. Used on summer cruise to to Nordkapp.
1981 Sold in April to Aanen Nilsen Shipping A/S, Vedavågen/Kopervik.
1983 Totally renovated.
1988 Sold in January to L. Rødne & Sønner, Sjernarøy. Renamed RYGERFJORD.
1989 Stranded 27/07 in position 61.35N-05E whilst on a voyage from Bergen to Nordkapp with 70 passengers. All on board saved to shore. The master died of a heart attack.
1994 Lost passenger sertificate. Used as lodging by Laksevåg Verft, Bergen. Also used as lodging at Bradbenken, Bergen.
1995 Sold to A/B Skogsflyg Cassel Aero, Husum/Stockholm, Sweden.
Arrived 23/06 to quay 14 on Söder Mälarstrand, Stockholm.
Used as hotell vessel with 90 cabins.
2002 Sold in January to Rygerfjord Shipping A/B, Stockholm.
Same use.
2018 Still in use 18/01.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Equasis, Starke, Ofoten & Vesteraalens D/S A/S, Narvik av Finn R. Hansen, Skipet nr 4-94
& 1-95 av Jens Chr. Egenæs
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 10/02-2018 (PS/SN)