NAR10019730320001 TJELDØY som KVARTO i Bergen i mai 1973. Foto: Arne Sognnes.

 

1973 MS TJELDØY (3) (NAR100197303)

 

 

 

 

 

 

Type:

Motorskip, tørrlast,
motor ship, dry cargo.

Off.no:

6828818

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Narvik

Byggeår (year built):

1968/10

Bnr (Sno).:

223

Bygger (yard):

Scheepswerf Bodewes Gruno N. V., Foxhol, Nederland.

Eier (owner):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Disponent (manager):

A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.

Klasse (Class).:

DnV +1A1 ICE-C

 

 

Tonnasje (Tonnage):

540 tdw, 199 brt, 116 nrt.

Dimensjoner (size):

Loa: 44,7m-Lbp: 40,0m-B: 9,0m-D: 5,6m.

Lasthåndtering
(cargo handling):

1 lasterom med 1 luke.

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjon (comm.):

 

Kallesignal (Call sign):

LAQI

 

 

Fremdrift (propulsion):

1 dieselmotor, Stork. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 210 x 300 mm. 660 BHK ved 700 o. min. giret til 350 o. min. på propellaksel. Bygget av N. V. Gebr. Stork & Co., Zwolle, Nederland.

Fart/forbr. (speed/cons.):

11,0 knop. Bunkerskapasitet 32 t.

Hjelpemaskineri (aux):

1 dieselgen. 56 kW.
2 dieselgen., hver 12 kW.

Tot. el. kraft (el. power):

80kW/220VAC/50Hz.

Kjeler (boiler):

 

 

 

Bemanning (crew):

 

 

 

Historikk:

1968 Bygget som KVARTO av Scheepswerf Bodewes Gruno N. V., Foxhol, Nederland for I/S Transkvart (Hvide & Schøtt), Bergen. Levert 29/10. Byggekostnad NOK 3.200.000.
1971 Overført i oktober til A/S Transkvart K/S, Bergen. Samme managers.
1972
Solgt til A/S Transkvart K/S (John Haugnes), Kjønnøy/Kristiansund.
1973 Solgt i oktober til A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.
1974 Ombygget med 227 m³ fryserom. Installert 2 x 2-sylinder kompressorer. Kjølemedium R-502. Direkte fordamping. Kapasitet 19.000 kcal/time og -27° C i fryserommet. Bygget av Kjøle- og Maskinteknikk, Harstad. Omdøpt til TJELDØY. I fart for A/S Nord-Poolen, Trondheim.
1975 Ny hovedmotor installert: Wichmann. 2-takt/enkltv., 4-sylinder, syl. dim.: 300 x 450 mm. 1.000 BHK ved 375 o. min. Bygget av Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1977 Forlenget. Ny tonnasje 615 tdw, 288 brt, 206 nrt. Ny Loa: 51,3m.
1981 I opplag fra januar til juni.
Overført i juni til K/S Nord-Poolen A/S, Trondheim.
1982 Solgt i januar til K. J. Aarsæther, Ålesund. Omdøpt til TJELDHAV.
1985 Overført i august til K/S Tjeldhav A/S (And. & Kj. H. Aarsæther), Ålesund.
1987 Solgt i mai til A/S Frigo (Sigmund Haugnes), Kristiansund. Omdøpt til FRIGO.
1993 Grunnstøtte og sank 17/01 ved Roan.

 

 

History in English:

1968 Built as KVARTO at Scheepswerf Bodewes Gruno N. V., Foxhol, the Netherlands for I/S Transkvart (Hvide & Schøtt), Bergen. Delivered 29/10. Building costs NOK 3.200.000.
1971 Transferred in October to A/S Transkvart K/S, Bergen. Same managers.
1972
Sold to A/S Transkvart K/S (John Haugnes), Kjønnøy/Kristiansund.
1973 Sold in October to A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik.
1974 Rebuilt with 227 m³ reefer space. Installed 2 x 2-cylinder compressors. Refrigerant R-502. Direct expansion. Capacity 18.600 kcal/hour and -27° C in reefer space.
Built by Kjøle- og Maskinteknikk, Harstad. Renamed TJELDØY. In service for A/S Nord-Poolen, Trondheim.
1975 New main engine installed: Wichmann. 2-stroke/sa., 4-cylinder, cyl. dim.: 300 x 450 mm. 1.000 BHP at 375 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset.
1977 Lengthened. New tonnage 615 tdw, 288 grt, 206 nrt. New Loa: 51,3m.
1981 Laid up from January to June.
Transferred in June to K/S Nord-Poolen A/S, Trondheim.
1982 Sold in January to K. J. Aarsæther, Ålesund. Renamed TJELDHAV.
1985 Transferred in August to K/S Tjeldhav A/S (And. & Kj. H. Aarsæther), Ålesund.
1987 Sold in May to A/S Frigo (Sigmund Haugnes), Kristiansund.
Renamed FRIGO.
1993 Stranded and sank 17/01 off Roan.

 

 

           

Kilde: DnV, Lloyds, Equasis, Starke, Ofoten & Vesteraalens D/S A/S, Narvik av Finn R. Hansen, Skipet nr 4-94 &
1-95 av Jens Chr. Egenæs
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 13/02-2018
(SN/PS)