OVERSIKT (FLEETLIST)

NAR105–KRISTIAN RAVN, NARVIK.

 

ÅR
KJØPT

SKIPS
TYPE

NAVN
(NAME)

TIDLIGERE
NAVN
(PREV. NAME)

TONNASJE
(TONNAGE)

EIER
(OWNER)

 

1940

MS

DAGMAR

(Bygget 1876)

62 brt
43 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1942

MS

JONAS

KLINTEKONGEN, HARBØLLE, MOLTKE
(Bygget 1943)

102 brt
32 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1942

MS

SOLFRID

(Bygget 1942)

135 brt
57 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1947

MS

RØFJELL

HMS 260
(Bygget 1943)

295 t depl.

Kristian Ravn, Narvik.

1949

MS

RØSTEIN

(Bygget 1930)

45 brt
21 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1952

MS

RØTINN

ALPHA, BASTØ
(Bygget 1934)

322 brt
125 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1953

MS

SPEED

EIK
(Bygget 1934)

80 brt
51 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1954

MS

VIRAK

(Bygget 1954)

177 brt
53 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1960

MS

HINNØY

(Bygget 1960)

436 brt
176 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1963

MS

VIRNA (1)

(Bygget 1963)

2.109 tdw
1.548 brt
855 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1968

MT

VIRNA (2)

BERGUM
(Bygget 1968)

480 tdw
199 brt
147 nrt

Kristian Ravn, Narvik.

1971

MT

KRISTIAN RAVN

(Bygget 1971)

4.330 tdw
1.598 brt
1.300 nrt

Sameiet K. A. Ravn & Co., (Kristian Ravn), Narvik.

1973

MS

CANASTA

(Bygget 1966)

443 brt
183 nrt

Sameiet Canasta (Kristian Ravn & Co.), Narvik.

1975

MT

JORAVN

(Bygget 1975)

9.750 tdw
5.886 brt
4.010 nrt

Kristian Ravn P/R, Narvik.

 

Kilde: Skipet 4/1992 ved Jens Chr. Egenæs.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 13/05-2018 (PS)