Wilhelmsens d/s America skulde til Bergen med 5000 ton stykgods fra Amerika, hvorav 1½ tusen ton blev losset i Sunderland efter ordre fra den britiske regjering. På vei hjem med resten blev skibet stanset av en eksplosion akterut lørdag kveld 1ste mai, og sank i Nordsjøen. Næste formiddag blev mandskapet i båtene berget av d/s «Ogne» av Stenkjær, overført til «Sterling» og landet i Tyne.

 

Wilhelmsens d/s Maricopa var underveis til Holland med 9394 ton gasolje fra Texas og måtte gå indom Kirkwall. På sin videre vei over Nordsjøen blev skibet onsdag 20de mai pludselig rammet av eksplosion — enten det nu var mine eller torpedo — og holdtes kun flytende ved at pumpe overbord etpar tusen ton olje fra de uskadte lasterum, hvorefter man gik ind til Tyne med egen hjelp.

 

D/s Minerva av Haugesund var underveis til Norge med stykgods fra New York og blev fredag ettermiddag 22de mai rammet av en torpedo, som skipperen selv så komme. Forskibet begyndte at synke, og mandskapet gik ombord i Bergenskes rutebåt «Iris», hvor man ikke vilde tro at det var en torpedo og tænkte at berge skib og last tillands. Men så dukket der en ubåt op ved siden av «Minerva» og sendte en torpedo efter «Iris», som straks opgav planen.

Mine tilføyelser om skipene.

AMERICA: Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg. 3.707 brt. Bygget 1914 av Sørlandets Skibsbyggeri, Fevig.
MARICOPA: Wilh. Wilhelmsen, Tønsberg. 6.960 brt. Bygget 1914 av Palmer’s Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Hebburn, Jarrow, England.
MINERVA: A/S Fostenes D/S (Olaf Fostenes), Haugesund. 3.735 brt.
Bygget i 1905 av J. Priestman & Co., Southwick, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/10-2011 (PS)