1915

Da Nordenfjeldskes d/s Svein Jarl blev torpedert nat til 9de juni 1915, vakte det stor opmerksomhet. Skibet var bygget i Trondhjem og skulde hjem med kullast fra Warkworth. I den lyse sommernat ses en ubåt at komme den motsatte vei med tårnet over vand, men idet den passerer, dreier den pludselig skarpt ut og sender samtidig en torpedo i «Svein Jarl» som straks synker, mens ubåten forsvinder. I løpet av natten karrer tre mand sig bort til en hollandsk fisker og blir reddet. De øvrige 12 følger skibet tilbunds. Denne historie kunde ingen bortfortolke, for selv Tyskland «beklaget» officielt det indtrufne. Det umaket man sig ikke med senere.

__________________________________________________

1915

Tirsdag 29de juni gik d/s Gjesø av Arendal ut fra Newcastle med kul som skulde til Norge, men samme aften sank i Nordsjøen, da skibet pludselig sprængtes. Mandskapet gik i båtene, som blev tauet ind til Shields av en engelsk tråler.

__________________________________________________

1915

D/s Lysaker av Haugesund skulde til Arkangel med kullast fra Blyth. Tirsdag em. 6te juli fik skibet ordre fra Kap Orloff om hvordan det skulde styre for at undgå miner. Vel en time senere kom eksplosjonen og dermed vort første krigsforlis i Hvitehavet. Den ene livbåt skar ut, og 7 mand druknet. Russerne reddet de øvrige og bragte dem til Arkangel.

Mine tilføyelser om skipene.

SVEIN JARL: Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 1.135 brt. Bygget 1909 av Trondhjem Mekaniske Verksted, Trondhjem.
GJESØ: A/S Sørlandet (Engelbrethsen & Henriksen, Arendal. 1.094 brt. Bygget 1912 av Trondhjem Mekaniske Verksted, Trondhjem.
LYSAKER: D/S A/S Gesto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. 2.013 brt. Bygget i 1899 av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/10-2011 (PS)