1915

D/s Selma av Kristiansand, bygget 1906 i Oslo, var på vei til Nantes med 2300 ton jern fra Middelsbro. Da North Foreland var passert, måtte skibet dreie på stormen med halv fart. Kl. 11 aften 25de oktober kom smeldet akterut, og maskinen løp så hurtig rundt, at akslen må være sprængt av. 1ste maskinist stængte av og løp op, hvor en letmatros som hadde ståt tilrors holdt på at kutte surringene til en båt. Det frelste begges liv. Sjøen væltet over det synkende skib, slængte båten ut av dens krabber og langt bortover med vore to landsmænd, som 12 timer senere blev reddet og storartet pleiet av franskmænd. Der forsvandt 18 mand og stuertens hustru, den første norske kvinde som faldt i krigen.
_________________________________________________

1915

D/s Ulriken av Bergen og kaptein Carl Pedersen hadde nylig vundet verdensry ved en eventyrlig drift i Atlanten, hvorunder vare-propellen blev sat på i åpen sjø. Nu var de på vei til Rotterdam med 3000 ton hvete fra New York. Men 20 minutter efter at Galloper var passert, onsdag middag 17de november, kom eksplosjonen midtskibs, og «Ulriken» sank med 4 mand i Kanalen. De øvrige blev ber­get av en britisk tråler, hvorifra de fik se en græsk tramp komme samme vei — og forsvinde på samme måten som «Ulriken».

Mine tilføyelser om skipene.

SELMA: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.654 brt. Bygget 1906 av Nylands Verksted, Kristiania.
ULRIKEN: Andr. Olsen m. fl., Bergen. 2.379 brt. Bygget 1891 av R. Thompson & Sons, Southwick, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/10-2011 (PS)