1915

D/s Eidsiva av Bergen var bygget hjemme 1902 og skulde til Rouen med 1585 ton kul fra Tyne. Søndag morgen 31te oktober støtte skibet på mine og sank ved South Goodwin. Mandskapet blev kort efter reddet av et britisk vaktskib.
_________________________________________________

1915

Spanskelinjens d/s San Miguel var på hjemvei med stykgods fra Middelhavet, men rendte midt om natten til 18de november på en mine — smeldet var ialfald forut — og sank 25 minutter senere i Nordsjøen med sin dyre last. Mandskapet fik 17 timer i livbåtene før det blev optat av en britisk tråler og bragt til Grimsby.
_________________________________________________

1915

D/s Klar av Bergen skulde til Rouen med kul og koks fra Tyne og var lørdag morgen 27de november utenfor Themsens munding. Da smaldt det. Damprøret sprang i maskinen, en vældig sjø brøt over skuten, slog skipperen av broen og stuerten ut av byssen. Man fik dog ut en båt og padlet skyndsomt bort. I farten glemte man «beste-manden» som hadde ligget syk et døgn, indtil man så patienten jumpe overbord med en stige. På denne svømmet han bort til båten, som blev berget av et britisk patruljeskib, mens «Klar» sank.

Mine tilføyelser om skipene.

EIDSIVA: Adolph Halvorsen m. fl., Bergen. 1.091 brt. Bygget 1902 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
SAN MIGUEL: D/S A/S Otto Thoresens Linje (Otto Thoresen), Kristiania. 1.659 brt. Bygget 1909 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Bill Quay, Newcastle, England.
KLAR: Sigurd W. Bøe, Bergen. 518 brt. Bygget 1884 av J. Lange, Vegesack, Tyskland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/10-2011 (PS)