1915

D/s Ingstad av Bergen rendte kanske på en mine, skraldet kom ialfald forut, fredag middag 10de december, på vei til Rouen med kul fra Sunderland.  En matros som arbeidet forut er ikke set senere. -De øvrige blev efter et kvarter i båtene reddet av en britisk tramp. «Ingstad» sank ved North Alborough Neap.
_________________________________________________

1915

Lørdag em. 18de december sank d/s Nico av Kragerø med to mand ved Long Sand fyrskib efter en eksplosjon akterut. Skibet var underveis til Bologne med 825 ton kul fra Newcastle. De overlevende blev reddet av engelskmændene.
_________________________________________________

1916

D/s Aztec av Oslo lå ved Robins Drydock i New York mandag middag 3dje januar 1916, da en uopklaret eksplosjon akterut dræpte 6 av mandskapet og 6 arbeidere fra land. En kemiker hadde to timer i forveien tat gasprøver i alle 23 lastetanker uten at kunne finde noget farlig.

Mine tilføyelser om skipene.

INGSTAD: A/S D/S Ingstad (Jacob Kjøde), Bergen. 780 brt. Bygget 1910 av R Williamson & Son, Workington, England.
NICO: A/S Nico (Nicolay Wiborg), Kragerø. 712 brt. Bygget 1913 av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.
AZTEC: A/S Aztec (Ragnvald Blakstad), Kristiania. 5.665 brt. Bygget 1914 av William Doxford & Sons Ltd., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915 & 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/10-2011 (PS)