1915

Ved Shipwash bøie hviler d/s Nereus av Porsgrund på bunden av Nordsjøen. Også der forsvandt en mand som arbeidet over eksplosionstedet, men her var det aktenom maskinen. Også her blev de øvrige reddet av briter og bragt til Yarmouth. Skibet sank samme fredag på vei til Cowes med huskul fra Blyth.
_________________________________________________

1915

Julenat 1915 kommer d/s Rigi av Oslo, bygget hjemme 1912, opover Nordsjøen på vei til Gøteborg med 3000 ton oljekaker fra Charleston, nøitral last i nøitralt skib mellem to nøitrale land med tillatelse fra britene i Downs til at fortsætte. Men hvad hjelper det? Kl. 1 smelder det under bunden. Skibet synker og mandskapet begynder på 50 kvartmils rotur til Texel i det oprørte hav, men blir heldigvis 12 timer senere optat av «Heimland I» og bragt til Rotterdam.
_________________________________________________

1916

D/s Fridthjof Nansen av Bergen skulde til Rotterdam med 5212 ton superfosfat fra Bona i Algier. Onsdag em. 5te januar 1916 passertes Galloper, eksplosjonen indtraf, maskinen stanset, skibet sank, og mandskapet savnet 1ste maskinist og en fyrbøter i båtene, da disse rodde hen til fyrskibet. Næste dag blev de overlevende hentet tillands av en hollandsk taugbåt.

Mine tilføyelser om skipene.

NEREUS: A/S D/S Nereus (Pettersen & Ullesnæss), Porsgrund. 780 brt. Bygget 1898 av Rijkee & Co., Rotterdam, Nederland.
RIGI: A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. 1.912 brt. Bygget 1912 av Nylands Verksted, Kristiania.
FRIDTHJOF NANSEN: A/S D/S Fridtjof Nansen (Bergh & Helland), Bergen. 3.275 brt. Bygget 1897 av John Readhead & Son, South Shields, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1915 & 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 01/10-2011 (PS)