1916

Fred. Olsens 2den nybygning ved Nyland var d/s Bonheur, som fredag middag 7de januar 1916 passerte Stock Rock på vei til Garston med trælast fra Fredrikstad. Straks efter kom eksplosionen, en fyr bøter blev dræpt, en matros hårdt såret, og trods trælasten sank skibet. Man tumlet i båtene, men turde ikke søke land for uveiret. Om natten døde atter en fyrbøter av kulde og utmattelse. Næste dag lot man det stå til mot land, hvor begge båter knustes mot stenene, men alle overlevende blev reddet og pleiet av folk fra Armadale. Skipperen beretter at han så periskopet av en ubåt litt om styrbord straks før smeldet.
_________________________________________________

1916

D/s Perth av Larvik skulde til Fredrikstad med 117 mand og 3500 ton olje fra norsk hvalfangerstation ved Freemantle. Fredag morgen 28de januar blev reisen avbrutt ved en eksplosion, så forskibet randt fuldt av vand helt opunder dækket. Britiske krigsskib kom og tauget «Perth» med akterenden foran op Thames. Alle blev reddet. Reparationen kostet 866 tusen kroner.
_________________________________________________

1916

D/s Vaarli av Brevik var underveis fra Rotterdam til Sunderland i ballast, da en torpedo eller drivende mine sendte skibet tiibunds i Nordsjøen onsdag em. 9de februar. 2den styrmand såes aldrig mere. Skipper og 1ste maskinist løp om på dækket, men vilde ikke hoppe i båtene. Disse tre fulgte skibet tiibunds, mens de øvrige 10 timer senere blev berget av svensk d/s «Thor».

Mine tilføyelser om skipene.

BONHEUR: A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania. 1.158 brt. Bygget 1898 av Nylands Verksted, Kristiania.
PERTH: Western Australia Whaling Co. (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. 3.477 brt. Bygget 1895 av A. McMillan & Son Ltd., Dumbarton, Scotland.
VAARLI: Ukjent reder i Brevik. 1.311 brt. Bygget 1882 av Strand Slipway Co., Monkwearmouth, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/10-2011 (PS)