1916

D/s Alabama var bygget 1897 i Fevig som fruktbåt til Stavanger, men var senere solgt til Oslo. Torsdag aften 10de februar er skibet i ballast på vei til Tyne langs Englands østkyst, og er forholdsvis tryg for miner ved at holde sig klos i kjølvandet til Fred. Olsens «Balzac» som stimer foran. Men allikevel kommer en smeld akterut og «Alabama» synker. «Balzac» vender og redder de skibbrudne, mens en amerikaner som gik bak «Alabama» skyndsomt fortsætter sin vei.
_________________________________________________

1916

Bark Silius av Kristiansand var kommet frem til Frankrike og lå tirsdag 9de mars på Havre red med 2000 ton byg fra New York, da eksplosjonen indtraf og sendte skibet og maten tiibunds på 8 favner vand. Båtene fløt op, og mandskapet gik i dem. Men skipperen og to andre druknet. De franske torpedobåter som kom pilende og reddet vore landsmænd kunde ikke finde fienden.
_________________________________________________

1916

D/s Langeli av Bergen hadde før het «John Christie» og derefter «Worma». Men de unge redere Ellingsen & Johannesen vilde kun ha navn som endte på li. Denne «Langeli» var forsikret for over en million, tidsbefraktet for 5 tusen pund pr. måned, og sank nat til mandag 20de mars ved Corton fyrskib, på vei fra Rouen til Blyth i ballast. En uanmeldt torpedo kom ind i fyrrummet, hvor vakt­havende fyrbøter faldt på sin post. De øvrige reddet sig i båtene.

Mine tilføyelser om skipene.

ALABAMA: Arth. Mathiesen, Kristiania. 891 brt. Bygget 1897 av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevik, Grimstad.
SILIUS: A/S Excelsior (S. O. Stray & Co.), Kristiansand. 1.558 brt. Bygget 1895 av Chantiers de la Loire, St. Nazaire, Frankrike
LANGELI: A/S D/S Langeli (H. Rosstrup Ellingsen & Arnfinn Johannesen), Bergen. 1.565 brt. Bygget 1896 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/10-2011 (PS)