1916

D/s Prosper III av Bergen var et stort skib med 30 mands besætning og forsikret for 3,9 millioner, hvilket endnu på den tid var høi pris på skib. Lasten var jernbaneskinner fra Newport News, og der var ikke langt igjen til Frankrikes kyst tirsdag morgen kl. 5 den 6te juni 1916, da eksplosjonen kom, og skibet sank på 15 sekunder. 60 timer senere blev styrmand Magnus Gjertsen som den eneste overlevende fundet på et båthvælv av fransk d/s «Loutise» og berget. Derved fik folk likesom forståelsen av hvordan det gik med de skibene som forsvandt sporløst.
_________________________________________________

1916

Fred. Olsens d/s Bure var bygget 1913 ved Nyland og skulde hjem med 1433 ton koks fra London, da torpedoen kom uten varsel, fredag em. 9de juni, og sænket skibet midt i Nordsjøen. Vakthavende fyrbøter faldt på sin post, men de øvrige kom sig i båten og blev berget av en hollænder som bragte dem til Ymuyden. Straks efter ulykken så man ubåten like i nærheten.
_________________________________________________

1916

Næste morgen så d/s Orkedal av Oslo en ubåt midt ute i Nordsjøen, men blev ikke antastet, hvilket var rimelig nok, da skibet var underveis til Aalborg med 6285 ton mais fra Rosario. De lysende norske farver på utsiden må allikevel ha ærgret vedkommende, for straks efter at ubåten var forsvundet kom smeldet, og skibet som var assurert for 3,6 millioner sank med sin dyre last, mens mandskapet også her blev berget av en fiskesmakke fra Ymuyden. Atter viste ubåten sig, men hadde øiensynlig intet at konferere om.

Mine tilføyelser om skipene.

PROSPER III: H. Westfal-Larsen m. fl., Bergen. 4.297 brt. Bygget 1922 av Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., South Dock, Sunderland, England.
BURE: A/S Ganger Rolf (Fred.
Olsen), Kristiania. 1.151 brt. Bygget 1914 av Nylands Verksted, Kristiania.
ORKEDAL: D/S A/S Østlandet (Trygve Sagen), Kristiania. 4.351 brt. Bygget 1906 av A. McMillan & Son Ltd., Dumbarton, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/10-2011 (PS)