1916

D/s Aranda av Farsund skulde til Glasgow med trælast fra Bonaventura, men blev lørdag em. 5te august stanset av eksplosjon, 12 kvm. vestenfor Skerryvore. En lemper og en letmatros sat på dækslasten og vasket sine klær,—de blev aldrig set senere. De øvrige gik i båtene og så at forskibet var revnet, men dækslastsurringene holdt, og skibet fløt på trælasten. Hele natten lå man utenfor skibet, avfyrte raketter og blålys, men ingen hjelp kom. Klokken halvfire søndag morgen indtraf en ny sprængning som delte «Aranda» i to, så forskib og akterskib drev omkring hver for sig. Da først gav mandskapet op og rodde til Skerryvore fyr. Var det torpedoer? eller to miner? eller indlagte saker? Ingen vet det.
_________________________________________________

1916

Med d/s Ragnarok av Bergen kan det derimot ikke være synderlig tvil om hvor eksplosionen kom fra, mandag middag 7de august, på vei til Rouen med stykgods fra Gøteborg. Reservepropellen som lå forsvarlig surret på dækket hoppet høit i veiret, da akterskibet sprængtes i luften. Skibet sank på etpar minutter, men alle mand kom sig op i en båt. De praiet forgjæves d/s «Vidar» av Stockholm. Skonnertskib «Gullion» av Halmstad tok siden vore landsmænd ombord. Så blev de overført til en tredje svenske, d/s «Enid» av Höganäs, som satte dem ombord i losskjøiten ved Oksø. Bombeattentatenes tid var begyndt for alvor.
_________________________________________________

1916

Desuaktet hadde vi folk som sendte mest mulig til Tyskland. D/s Thore Hafte av Haugesund trafikerte således Stettin, og kaptein Amdal var på sin 5te tur hjemover, da skibet tirsdag fm. 8de august rystedes av to eksplosioner som sendte det tilbunds på to minutter ved Falsterbo. En jongmand blev borte. Han hadde lagt sig i den kasserte matroslugar forut, fordi der var såmange væggelus i den nye mandskapsruffen midtskibs. Det blev hans død, da bakken faldt ned. D/s «Klippan» av Gøteborg kom tilhjelp med to båter og berget det øvrige mandskap.

Mine tilføyelser om skipene.

ARANDA: Skibs-A/S Aranda (Isak Foss, Berge i Lyngdal), Farsund. 1.838 brt. Bygget 1890 av Richardson, Duck & Co., Thornaby, Stockton, England.
RAGNAROK: A/S D/S Ragnarok (Schelderup & Schjøtt), Bergen. 1.107 brt.
Bygget 1905 av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
THORE HAFTE: Steffen Staalesen m. fl., Haugesund. 353 brt. Bygget 1872 av Johan Voigt, Trondhjem.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 07/10-2011 (PS)