1916

D/s Hisø av Arendal skulde gå til Marseille med 2350 ton hvete fra Oran, men kom ikke langt på vei, torsdag aften 7de september, førend det blev torpedert — eller rendte på mine — og sank 10 minutter efter i Middelhavet. Mandskapet lårte ned sine båter og rodde tillands igjen.
_________________________________________________

1916

D/s Botnia av Bergen var bygget 1901 i Grimstad og skulde søndag 15de oktober gå til London med trælast fra Umba, da en eksplosjon i bunden satte stopper for reisen. Skibet randt fuld av vand, men fløt på lasten. Russerne kom tilstede og vilde tauge det mot land. Tilsist blev slagsiden for sterk, våndet stod for høit indenbords, slæperen brak, alle mand gik fraborde og reddet sine liv, mens «Botnia» drev av oppe i Hvitehavet.
_________________________________________________

1916

D/s Skog av Kristiansand var bygget i Trondhjem og blev kun 1 år gammel. Skibet var assurert for over en million, fra Bordeaux til Swansea i ballast, og sank torsdag morgen 26de oktober utenfor Ile de Yeu efter eksplosion. Mandskapet kom sig tildels nakne i båtene og nådde land.

Mine tilføyelser om skipene.

HISØ: D/S A/S Hisø (Chr. Th. Boe & Søn), Arendal. 1.526 brt. Bygget 1898 av Short Bros., Pallion, Sunderland, England.
BOTHNIA: A/S D/S Bothnia (William Hansen), Bergen. 1.149 brt. Bygget 1901 av Hasseldalens Jernskibsbyggeri, Grimstad.
SKOG: A/S Sjøfart (S. O. Stray & Co.), Kristiansand.
1.124 brt. Bygget 1915 av Trondhjems Mekaniske verkstad, Trondhjem.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 08/10-2011 (PS)