1917

D/s Ole Bull av Bergen var assurert for 1½ million på reise til Rouen med kul fra Hartlepool og sank 11te januar efter eksplosion utenfor Haisborough på så grundt vand, at akterenden blev stående op i luften efter at baugen hadde nået bunden. Mandskapet blev berget av engelskmændene.
_________________________________________________

1917

Fred. Olsens d/s Brabant var bygget i Fredrikstad til ruten på Antwerpen, men var mandag em. 15de januar på vei til London, da smeldet kom. Skibets 3 piker sat i styrbords livbåt, men faldt i våndet og druknet, da den kom ned på ende. De øvrige blev optat av en danske og berget. Men «Brabant» ligger på bunden utenfor Flamborough Head.
_________________________________________________

1917

D/s Graafjell av Haugesund hviler på samme sted. Den vesle båten var underveis til Hull med 445 tønder norsk sild og blev torpedert samme mandag kveld, brak i to og sank med 8 mand. 5 overlevende blev fisket op av engelske trålere.

Mine tilføyelser om skipene.

OLE BULL: H. Westfal-Larsen et. al., Bergen. 1.835 brt. Bygget 1901 av Wood, Skinner & Co. Ltd., Bill Quay, Newcastle, England.
BRABANT: Fred. Olsen & co., Kristiania. 1.492 brt. Bygget 1907 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.
GRAAFJELD: A/S Sjøfart (Trygve Skogland & Fredrik Waage Rasmussen), Haugesund. 728 brt. Bygget 1890 av Blackwood & Gordon, Port Glasgow, Scotland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1916 & 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 24/10-2011 (PS)