1917

D/s Modiva av Oslo var assurert for 1½ million, skulde til Rouen med kul fra Hartlepool, og var onsdag morgen 31te januar kommet 28 kvm. forbi Flamborough Head da eksplosionen kom. 5 minutter senere sank skibet, idet der hørtes et nyt smeld akterut. Tre fyrbøtere faldt på sin post. De øvrige blev optat av en svensk tramp.
_________________________________________________

1917

D/s Jerv av Lyngør, bygget 1906 i Bergen, kom nat til torsdag Iste febuar 10 kvm. nordenom Flamborough Head fra Rouen i ballast. Da smaldt det. Skibet sank straks og dæksgutten fulgte med. De øvrige blev berget av en skotte.
_________________________________________________

1917

Samme morgen sank d/s Portia av Bergen efter eksplosion i Nordsjøen, på vei til Bilbao med kul fra Sunderland, forsikret for 1,6 million. Alle mand kom sig i båtene, blev 2 timer senere optat av et patruljeskib og bragt til Grimsby.

Mine tilføyelser om skipene.

MODIVA: A/S Ivar An. Christensens Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania. 1.276 brt. Bygget 1911 av Antwerpen Engineering Co. Ltd., Hoboken, Belgia.
JERV:A/S Jerv (Thorvald Hansen), Lyngør. 1.112 brt. Bygget 1906 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
PORTIA: D/S A/S Portia (J. Lund & Co.), Bergen. 1.127 brt. Bygget 1914 av Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondhjem.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 24/10-2011 (PS)