1917

D/s Gurre av Bergen var assurert for 1½ million på vei til Lerwick med stål fra Fredrikshald og blev torpedert torsdag fm. 1ste mars. Skipper og 1ste styrmand var på broen, og 1ste maskinist holdt på med varmeledningen i bestikken. 2den maskinist hadde frivakt og blev trukket med i dypet, men kom op igjen og fandt messegutten sittende på et båthvælv. De to førster sat på bestiktaket, styrmanden var såret og kunde ikke bli med, da maskinisten svømmet hen til de to på hvælvet. Kokken kom drivende på en luke og blev trukket op til de andre, som gav sig til at huje og vinke på ubåten, der nu hadde dukket op. Denne gik først løs på en britisk tramp, som svarte med kanon og undslap. Så kapret ubåten d/s «Livingstone» av Bergen og hentet derefter de skibbrudne som hadde sittet på hvælvet i 3 timer. Kokken var da død likesom 19 av sine skibskamerater.
_________________________________________________

1917

D/s Ring av Oslo gik tilbunds på samme vis og sted lørdag middag 3dje mars underveis til Frankrike med nitrat fra Skien. Men alle mand blev berget av to britiske trålere. Den uindskrænkede ubåtkrig var begyndt.
_________________________________________________

1917

D/s Elfi av Horten skulde til London med trælast fra Levanger og passerte samme lørdag St. Abbs Head, men støtte en time senere på mine og fik et vældig hul i baugen. 4 mand i lugarene under bakken blev såret og bragtes i båtene. Men da skibet fløt på lasten og skottene holdt, gik man ombord igjen og satte «Elfi» på grund.

Mine tilføyelser om skipene.

GURRE: Kristen K. Gran, Bergen. 1.733 brt. Bygget 1898 av Blyth Shipbuilding Co. Ltd., Cowpen Quay, Blyth, England.
RING: And.
Jacobsen et. al., Kristiania. 998 brt. Bygget 1897 av Nylands Verksted, Kristiania.
ELFI: A/S Thor O. Hannevig (Thor O. Hannevig), Kristiania. 1.128 brt. Bygget 1908 av Rotterdamsche Droogdock Maats., Rotterdam, Nederland.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 24/10-2011 (PS)