1917

Bark Urania av Oslo var underveis til Nyborg med fosfat fra New York, men blev onsdag aften 28de mars torpedert i Nordsjøen uten varsel og sank på et minut. De syv som var tilkøis omkom. De overlevende blev reddet av norsk bark «Fremad I», men døde på hjemveien da Wilsons «Zero» blev torpedert samme uke.
_________________________________________________

1917

Næste dags middag var det d/s Orla av Oslo, assurert for kr. 2.178.000 underveis til Marseille med kul fra Newport, som blev rammet av en uventet eksplosion i spansk farvand, 2 kvartmil av Cabo Penas, ved maskinrummet, hvor 2den maskinist blev slåt ihjel. Wilhelmsens «Tiger» forsøkte at berge skibet, men sleperen brak og «Orla» sank. Mandskapet fulgte «Tiger» til Gijon.
_________________________________________________

1917

Samme torsdag 29de mars kommer d/s Britta av Oslo nordover i konvoy med 2950 ton malm fra Bilbao, men 14 kvartmil N V for Contes smelder det midt på natten utenfor no. 2 luke. Skibet knækker sammen påvmidten og går tilbunds med begge stevner i veiret. Mandskapet blir reddet av en fransk kanonbåt, og krigsforsikringen må ut med næsten 1½ million.

Mine tilføyelser om skipene.

URANIA: Ukjent eier (Stian Løvold?), Kristiania. 1.688 brt. Bygget 1891 av A. Stephen & Sons, Glasgow, Scotland.
ORLA (ORIA): D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania. 1.845 brt. Bygget 1913 av Sørlandets Skibsbyggeri, Fevig.
BRITTA: D/S A/S Bestum (K. Th. Einersen), Kristiania. 2.018 brt. Bygget 1889 av Joseph L. Thompson & Sons, North Sands, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)