1917

Torsdag eftermiddag 5te april 1917 gik skipperen på d/s Solstad av Oslo op på broen for at løse av 2den styrmand til kaffe. Der så han en torpedo komme pilende og ramme om babord med stort brak. Alle løp i hast til båtene, og en av disse kantret. Så dukket der op en ubåt med tysk orlogsflag. Tyskerne hjalp «Solstad»s folk med at få båten på ret kjøl igjen, men tillot ikke at de gik ombord efter flere av sine eiendeler. Selv forsynte tyskerne sig dog ganske grundig ombord, førend de sænket skibet med 78 685 sækker hvete fra Melbourne, i Middelhavet søndenom Grækenland. «Solstad» var assurert for over 3½ million og skulde til Italia. De skibbrudne kom ind til Maranthos et døgn efter torpederingen.
_________________________________________________

1917

Samme eftermiddag blev d/s Vilja av Oslo likeledes torpedert uten varsel langt ute i Atlanten på vei til Liverpool med jordnøtter fra Senegal. Vakthavende fyrbøter faldt på sin post. De andre tumlet i båtene. Da dukket der op en grønmalt ubåt, 200 fot lang og uten flag. Den skjøt 23 kanonskud på vraket som derpå for-svandt. Det samme gjorde ubåten. Efter et døgn i båtene blev mandskapet reddet av en britisk tramp og bragt til Queenstown.
_________________________________________________

1917

D/s Dicto av Haugesund, assurert for næsten 2 millioner og underveis i konvoy med jernmalm fra Aguilas blev samme dag torpedert i Spanskebukten, også uten varsel, men dog ikke helt uventet. Man så nemlig en ubåt, stoppet og skyndtet sig i båtene, hvor det siden viste sig at man ikke hadde fat 2den maskinist med. Ubåten kom nu ganske riktig hen og torpederte «Dicto», hvorefter den dukket. Den franske patruljebåt kunde hverken finde fienden eller maskin­isten, men bragte de øvrige ind til Brest.

Mine tilføyelser om skipene.

SOLSTAD: A/S D/S Solstad (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. 4.147 brt. Bygget 1916 av Sunderland Shipbuilding Co. Ltd., South Dock, Sunderland, England.
VILJA: A/S Vestheim (Halfdan Ditlev-Simonsen & Co.), Kristiania. 1.049 brt.
Bygget 1915 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
DICTO: A/S D/S Dicto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. 2.363 brt. Bygget 1904 av Short Bros. Ltd., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)