1917

D/s Thelma av Grimstad var forsikret for en million på vei til Rouen med 1840 ton kul fra Tyne, sprængtes og sank fredag morgen 6te april ved Ower fyrskib. En matros dræptes. De øvrige gik i båtene og blev kort tid efter optat av en britisk torpedojager.
_________________________________________________

1917

D/s Valhall av Bergen var bygget hjemme 1902. På vei til Cadiz med 788 ton bek fra Manchester blev skibet torpedert i Spanske bukten nat til 9de april. Man hadde dog straks før set tårnet på en ubåt og morilden om en torpedo som ikke traf. Alle mand stod derfor på sprang, hoppet i båtene og blev berget næste morgen av en fransk fisker.
_________________________________________________

1917

Værre gik det med d/s Kolaastind av Aalesund som tidligere var hvalkokeriet «Thule» av Tønsberg, men nu var tramp, assurert for 1,8 million på vei til Stockholm med gasolje fra New York. Skibet hadde bare 70 kvm. igjen til Norges kyst, da torpedoen kom, og skuten straks efter stod i et flammehav. 4 mand blev igjen, mens 23 samledes i en båt og forgjæves vinket til ubåten, som straks efter dukket op. Men der var ingen hjelp at få. Heldigvis var det stille veir, og efter 12 timer i den overfyldte livbåt blev de overlevende, hvorav flere var stygt forbrændt, reddet av d/s Galathea og bragt til Bergen.

Mine tilføyelser om skipene.

THELMA: A/S D/S Thelma (O. T. Tønnevold), Grimstad. 1.351 brt. Bygget 1884 av Irvine & Co., Harbour Dock, West Hartlepool, England.
VALHALL: D/S A/S Valhall (Schjelderup & Schjøtt), Bergen. 749 brt.
Bygget 1902 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
KOLAASTIND: A/S Statland (Johs. Leborg), Ålesund. 2.368 brt. Bygget 1988 av W. Pickersgill & Sons, Southwick, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)