1917

Samme morgen blev d/s Heim av Haugesund, forsikret for over en million underveis med kul til Rouen, rammet av en vældig eksplosion akterut, ti kvm. NO for Ailly. Akterenden forsvandt som den var hugget av. Skipperen og stuerten som lå i popen forsvandt samtidig. De øvrige blev efter 1½ time i båtene optat av en fransk fisker og landsat i Dieppe.
_________________________________________________

1917

Nat til 19de april blev d/s Ellida av Bergen torpedert uten varsel, ballastet utenfor Whitby på vei til Tyne, og sank på to minutter. Alle in and kom sig i båtene og blev 20 minutter senere reddet av en engelsk fisker.
_________________________________________________

1917

D/s Ringholm av Bergen skulde til Skien med kul fra Shields, men blev torpedert 5 kvm. av St. Abbs Head fredag eftermiddag 20de april 1917. Vakthavende fyrbøter faldt på sin post. Stuerten og kokken som var brødre sprang overbord og druknet. De øvrige gik i sin gjenværende båt, hvor endnu en fjerde døde av kulde og utmattelse, for båten gik tre ganger rundt før de ti blev reddet av engelske fiskere.

Mine tilføyelser om skipene.

HEIM: A/S Heim (T. H. Skogland & Søn A/S), Haugesund. 1.669 brt. Bygget 1882 av W. Gray & Co., West Hartlepool, England.
ELLIDA: A/S D/S Ellida (Adolph Halvorsen), Bergen. 1.124 brt. Bygget 1901 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
RINGHOLM: A/S D/S Ringholm (J. M. Johannessen), Bergen. 705 brt. Bygget 1910 av Porsgrunds Mekaniske Verksted, Porsgrund.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)