1917

Samme dags aften blev d/s Kongsli av Bergen torpedert ved Texel fyr på vei til Rotterdam med hvete fra Portland. Man gik i båtene og rodde ind til Ymuiden, hvor man opdaget at 2den styrmand ikke var med, skjønt han var set ifærd med at låre båtene. De øvrige reiste videre til Rotterdam, hvor skipperen fik vite, at hans skib endnu lå og fløt. Sammen med stuerten og agenten drog han til Hook van Holland, hvor «Kongsli» var sat på grund. Ombord fandt han hollændere som hadde været der et døgn.
_________________________________________________

1917

Lørdag eftermiddag 21de april blev d/s Peik av Sandefjord uventet torpedert 4 kvm. nord av Coquet Island og sank på 2½ minut med stykgodset som skulde fra Tyne til Arendal. Den engelske los kom tilskade, men mandskapet fik ham med sig i sin gjenværende båt som blev berget av en engelsk fisker.
_________________________________________________

1917

Fredag morgen 27de april samlet skibene sig i konvoy utenfor Tyne. D/s Ragnhild av Haugesund var no. 7 og skulde til Skien med olje, koks og jern. Kommet 10 kvm. på vei blev skibet torpedert og sank. Donkeymanden faldt på sin post, og en krigsforlist styrmand på hjemvei som passager døde likeledes. De øvrige blev reddet av eskorten og bragt tilbake til Shields.

Mine tilføyelser om skipene.

KONGSLI: Skibs-A/S Kongsli (A/S Rederiet Odfjell, Minde), Bergen. 5.285 brt. Bygget 1916 av Maryland Steel Co., Sparrows Point, MD, USA.
PEIK: D/S A/S Asnæs (Haakon Rachlew), Sandefjord. 701 brt. Bygget 1910 av Porsgrunds Mekaniske Verksted, Porsgrund.
RAGNHILD: A/S D/S Ragnhild (Haakon Christensen), Haugesund. 1.117 brt. Bygget 1909 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)