1917

Konvoyen fortsatte, og Nordenfjeldskes Nidelven tok «Ragnhild»s plass en times tid, så kom eksplosjonen forut, ankrene rauset ut, og tre mand som stod på fordækket blev slynget overbord. De øvrige blev reddet av eskorten som beskjøt ubåten. Den forsvandt og det gjorde «Nidelven» også.
_________________________________________________

1917

Samtidig blev d/s Verjø av Tønsberg torpedert uten varsel 10 kvm. av Ouessant på vei til Nantes med rujern. 10 mand omkom. 5 blev berget av d/s «Polstad» av Arendal og en av engelskmændene.
_________________________________________________

1917

Onsdag morgen 2den mai blev d/s Certo av Haugesund torpedert uten varsel 10 kvm. av lydbøien på Havres red underveis med kul fra Newcastle. Alle mand blev reddet av en britisk tråler. Skibet var assurert for kr. 1.979.000.

Mine tilføyelser om skipene.

NIDELVEN: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Trondhjem. 1.2261 brt. Bygget 1908 av Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondhjem.
VERJØ: A/S Jacob Rabes D/S (Jacob Rabe), Tønsberg. 1.002 brt. Bygget 1904 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
CERTO: D/S A/S Certo (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. 1.629 brt. Bygget 1910 av Short Bros. Ltd., Pallion, Sunderland, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 30/10-2011 (PS)