1917

Næste morgen gik det likedan med d/s Gran av Arendal, bal­lastet på vei fra Rouen til Tyne. Smeldet kom om styrbord, og en matros som arbeidet over stedet er ikke set siden. Skibet blev stående på 7 favner vand utenfor Seaham med akterenden i veiret hele dagen.
_________________________________________________

1917

Om kvelden rammet samme skjebne d/s Monarch av Oslo på vei til St. Nazaire med 1644 ton bek fra Middelsbro. Skibet sank på 20 sekunder ved Robin Hoods Bay. 10 mand dræptes på stedet. De øvrige blev berget av en britisk destroyer.
_________________________________________________

1917

Fred. Olsens Norway var forsikret for kr. 1.250.000 på vei hjem med kul og blev torpedert uten varsel lørdag middag 26de mai 1917, da der kun var 11 kvartmil igjen til Holmengraa. Mandskap og passagerer blev reddet av eskorten. «Norway» var bygget ved Nyland 1910.

Mine tilføyelser om skipene.

GRAN: Agdesidens Rederi A/S (Wilson & Mørland), Arendal. 1.152 brt. Bygget 1907 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen.
MONARCH: A/S D/S Monarch (C. Svendsen), Kristiania. 1.318 brt. Bygget 1978 av Wigham Richardson & Co., Low Walker, Newcastle, England.
NORWAY: Fred. Olsen & Co., Kristiania. 1.447 brt. Bygget 1910 av Nylands Verksted, Kristiania.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 05/11-2011 (PS)