1917

D/s Norhaug av Haugesund var bygget ved Framnæs 1899 og assurert for kr. 1.518.000 på reise til Blaye med kul fra Swansea. Samme pinseaften kom smeldet, og skibet sank i Spanskebukten, 10 kvm. vestenfor St. Nazaire. 5 mand savnedes. De øvrige blev red­det av franskmændene.
_________________________________________________

1917

2den pinsedags morgen var d/s Turid av Trondhjem kommet helt over til Skotlands kyst med sild og træmasse hjemmefra, da smeldet kom, så sildetøndene fløi høit i luften gjennem de sprængte luker. Skibet sank, assuransen var over 1½ million. Mandskapet blev berget av eskorten og bragt til Immingham.
_________________________________________________

1917

D/s Fridthjof Nansen av Sandefjord var forsikret for over 2½ million på vei hjem med kul fra Newcastle og blev torpedert uten varsel tirsdag morgen 29de mai 1917. Mandskap og passagerer blev reddet av eskorten.

Mine tilføyelser om skipene.

NORHAUG: D/S A/S Norhaug (M. H. Kongshavn), Haugesund. 1.152 brt. Bygget 1899 av Framnæs Mekaniske Verksted, Sandefjord.
TURID: A/S D/S Turid (Bachke & Co.), Trondhjem. 1.148 brt. Bygget 1905 av Trondhjems Mekaniske Verksted, Trondhjem.
FRIDTHJOF NANSEN: A/S Sandefjords Hvalfangeriselskab (Peder Bogen), Sandefjord. 2.190 brt. Bygget 1881 av C. S. Swan & Hunter, Wallsend-on-Tyne, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 05/11-2011 (PS)