1917

D/s Skarpsno skulde døpes om til «Ørsnes» av Tønsberg, men rak ikke at få sit nye navn påmalt, for lørdag morgen 2den juni kom smeldet, og skibet som var assurert for 1,8 million på vei fra Bordeaux til Santander i ballast sank i Spanskebukten. Tre mand klamret sig til vrakgods og blev en halv time senere berget av franskmænd. De øvrige 17 omkom.
_________________________________________________

1917

Samme dag kom d/s St. Sunniva av Bergen den motsatte vei med 1730 ton malm fra Santander og møtte samme skjebne kl. 5 em. Skibet som var forsikret for 1,75 million sank øieblikkelig. Mandskapet hoppet overbord og blev reddet av en fransk fisker, med undtagelse av 4 som forsvandt.
_________________________________________________

1917

D/s Vinæs av Haugesund var assurert for 1,3 million på vei til Rouen med 1565 ton kul fra Swansea. Fredag kveld 8de juni kom skraldet, så lukene sprængtes, kul og vand stod høit op i luften. Skibet sank øieblikkelig, 15 kvartmil av Barfleur. 4 mand blev berget av eskorten, men 9 forsvandt.

Mine tilføyelser om skipene.

SKARPSNO: Ørsnæs D/S A/S (H. G. Melsom), Tønsberg. 1.786 brt. Bygget 1889 av Wood, Skinner & Co., Bill Quay, Newcastle, England.
ST. SUNNIVA: A/S D/S St. Sunniva (J. Lund & Co.), Bergen. 1.140 brt. Bygget 1912 av Laxevaags Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen.
VINÆS: D/S A/S Vinæs (Sjur & Johannes Lothe), Haugesund. 1.104 brt. Bygget 1916 av Helsingørs Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norske Skibe I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)