1917

D/s Cissy av Bergen var assurert for 2,1 million og skulde til Blaye med 4254 ton kul fra Shields, men var lørdag morgen 16de juni endnu nordenom Ouessant, da eksplosjonen kom under forskibet, som sank dypere, indtil skibet ikke lystret roret, men gik tilbunds ved middagstider. Mandskapet i båtene blev av en britisk tråler bragt til Penzance.
_________________________________________________

1917

Samme kveld hev d/s Tosto av Haugesund ind ankret i Kirk-wall for at gå hjem med 1870 ton kul fra Methil. Skibet var forsikret for kr. 1.839.000 og blev litt over midnat rammet akterut av en eksplosion som straks sendte det tilbunds, 14 kvm. av Noup Head. Mandskapet blev reddet av eskorten.
_________________________________________________

1917

Hvalkokeriet Roald Amundsen av Sandefjord var atter blit tramp og skulde gå ballastet fra London til Philadelphia, men blev søndag morgen 17de juni rammet av en vældig eksplosion like ved Tongue fyrskib. Mandskapet løp i båtene, men gik atter ombord, da engelskmændene kom og tauget det svære skrog med akterenden foran op på grund ved Mucking Flats.

Mine tilføyelser om skipene.

CISSY: A/S D/S Cissy (Torp & Wiese), Bergen. 3.029 brt. Bygget 1891 av Joseph L. Thompson & Sons, North Sands, Sunderland.
TOSTO: D/S A/S Tosto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. 1.234 brt. Bygget 1904 av John Priestman & co., Southwick, Sunderland, England.
ROALD AMUNDSEN: A/S Laboremus (T. Dannevig & Co.), Sandefjord. 4.390 brt. Bygget 1891 av Palmers Shipbuilding & Iron Co. Ltd., Jarrow, Newcastle, England.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)