1917

D/s Laatefos av Oslo, assurert for kr. 1.816.000 på vei til Manchester med norsk papir og træmasse blev torpedert uten varsel ved Shetland torsdag morgen 21de juni. Mandskapet blev optat av eskorten, men savnet donkeymanden. Engelskmanden løp da op til det synkende skib og skjøt med gevær gjennem ventilen til hans lugar, hvorpå han våknet, sprang overbord og blev reddet som alle de andre.
_________________________________________________

1917

Fred. Olsens d/s Bolette, forsikret for kr. 1.230.000 på vei til Rouen med træmasse fra Arendal blev torpedert uten varsel i Nordsjøen fredag morgen 22de juni. Folk løp ret på sjøen og blev red det av en britisk torpedojager, men to var hårdt såret og fem blev borte. «Bolette» var bygget ved Nyland.
_________________________________________________

1917

D/s Maggie av Oslo var assurert for en million og skulde til Dakar med 1300 ton kul fra Birkenhead, men blev samme morgen torpedert i Atlanten og sank. Mandskapet som lå i vandet blev optat av sine kamerater i den eneste flytende båt. Ubåten dukket nu op og blev bedt om hjelp. Hånlatter var det eneste svar. Men heldigvis hadde en britisk tramp set de skibbrudne, Admiralitetet blev varslet og sendte ut en jager som berget de forkomne nordmænd efter 17 timers lidelser i den overfyldte båt.

Mine tilføyelser om skipene.

LAATEFOS: A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania. 1.458 brt. Bygget 1913 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.
BOLETTE: A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Kristiania. 1.431 brt. Bygget 1910 av Fredriksstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad.
MAGGIE: A/S Nordsjøen (Rich. Petersen), Kristiania. 1.118 brt. Bygget 1915 av Akers Mekaniske Verksted, Kristiania.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)