1917

Bark Anitra av Oslo skulde hjem med kul fra Newport, men blev søndag formiddag 29de juli torpedert utenfor Jæren. Da mandskapet var kommet i båtene dukket ubåten frem og forlangte papirene. Alle mand korn velholdne ind til Tananger.
_________________________________________________

1917

Bergenskes d/s Canis var på vei hjem med kul fra Tyne og hadde mandag middag 30te juli ikke langt igjen til Holmengraa, da torpedoen rammet midtskibs og sendte skibet tilbunds på to minutter. En matros dræptes på stedet. De øvrige sprang i båtene eller på sjøen, deriblandt en styrmand på hjemvei fra tidligere krigsforlis. Han svømmet hen mot næste skib i konvoyen, en danske, men denne hadde ordre til ikke at stanse under torpedoangrep og manden omkom. De andre blev reddet.
________________________________________________

1917

D/s Fane av Bergen skulde i ballast fra Rouen til Sunderland og var mandag aften 6te august kommet 2½ kvm. østenfor Inner Dowsing da eksplosjonen rammet forskibet. 4 mand fulgte med tilbunds. De øvrige blev berget av en britisk tramp.

Mine tilføyelser om skipene.

ANITRA: Skibs-A/S Anitra (Thygo Sørensen), Kristiania. 593 brt. Bygget 1893 i Søndeled, Risør.
CANIS: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 526 brt. Bygget 1911 av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
FANE: A/S D/S Fane (Wilhelm Torkildsen), Bergen. 1.119 brt. Bygget 1901 av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)