1917

Conrad Olsen fra Kristiansund vilde på håkjerringfangst med sin motorkutter Forsøg. Onsdag morgen 8de august var han 10 kvm. nordenfor Torsvaag, da han hørte et smeld forut, hvorpå kutteren sank. Han og hans folk kom tomhændet tillands.
_________________________________________________

1917

D/s Falkland av Oslo var forsikret for 3,4 millioner på vei til Liverpool med olje fra Philadelphia. Søndag middag 12te august var det 10 kvm. av Mine Head på Irland, da torpedoen ramte, og skibet snart stod i flammer. 10 mand og skipperens lille søn omkom. De øvrige blev reddet av engelskmændene.
________________________________________________

1917

D/s Luna av Bergen skulde til London med trælast fra Trond-hjem, men blev tirsdag 14de august rammet av pludselig eksplosjon midt utenfor Withersea fyr. Messepiken er aldrig set senere, to mand blev såret og skibet sank med fordækket under vand, men fløt på akterrummet og trælasten, så det blev berget ind til Grimsby av engelskmændene.

Mine tilføyelser om skipene.

FORSØG: Konrad B. Olsen & J. A. Jonassen, Kristiansund. 45 brt. Bygget 1905 i Kvinnherad.
FALKLAND: A/S Rethval (H, Fredriksen), Kristiania. 526 brt. Bygget 1898 av D. & W. Henderson & Co., Meadowside, Glasgow, Scotland.
LUNA: Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. 959 brt. Bygget 1911 av Laxevaag Maskin- og Jernskibsbyggeri, Bergen.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)