1917

Fregat Majorka av Drammen blev samme tirsdag tauget gjennem Pentland Firth ut i Atlanten. Kl. ½ 11 om kvelden kom eksplosionen så kraftig at taket fløi av ruffen. Alle mand løp til båtene og imens kom næste eksplosion så skuten revnet og stormasten for ned gjennem hullet i bunden. Stænger, rær og rigg faldt ned på dækket. Skibet sank med 9 mand. 11 som lå og svømmet blandt vrakrestene blev reddet av taugbåten som før hadde trukket dem.
_________________________________________________

1917

D/s Eika II av Skien stod i Krigsforsikringen for vel 1½ mil­lion på vei til Grimsby med trælast fra Drammen, men var søndag kveld 19de august ikke længer end 11 kvm. vestenfor Utvaar, da eksplosionen kom og skibet sank med en mand. De øvrige blev berget av eskorten.
________________________________________________

1917

Samme søndagskveld gik d/s Ytterøy av Oslo tilbunds på samme vis, underveis til Cardiff med franske props. Også her strøk en mand med. De øvrige blev reddet av franskmændene. Skibet var assurert for 1,3 million og sank i Kanalen, 10 kvm. av Ile Vierge.

Mine tilføyelser om skipene.

MAJORKA: Rederi-A/S Majorka (Karl Bruusgaard), Drammen. 1.685 brt. Bygget 1882 av Robert Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland.
EIKA II: A/S Eika II (H. Haraldsen), Skien.
1.268 brt. Bygget 1906 av Osbourne, Graham & Co., North Hylton, Sunderland, England.
YTTERØY: D/S A/S Øy (Klüver & Co.), Kristiania.
1.112 brt. Bygget 1914 av Helsingør Jernskibs- & Maskinbyggeri, Helsingør, Danmark.


Kilde: Diderik Brochmann: Med Norsk Skib I Verdenskrigen.
Skipsforlis 1917, Starke.
Tilrettelagt av Per Sundfær.
Sist oppdatert 06/11-2011 (PS)